De theorie van de teamrollentest

Volgens de theorie van de teamrollentest zijn er voor een team specifieke en verschillende teamrollen nodig. Deze rollen kunnen functioneel, organisatorisch, persoonlijk of zelfs deskundig zijn.

Elk team zou idealiter uit een combinatie van verschillende teamrollen moeten bestaan, afhankelijk van de specifieke doelen die het team wil bereiken.

Wanneer de samenstelling niet ideaal is kan dat voor het team problemen opleveren. Zo ontstaan er in een team dat uitsluitend uit creatievelingen bestaat veel ideeën, maar wordt er geen enkel daarvan uitgevoerd. Een team dat alleen maar uit specialisten bestaat loopt de kans het overzicht kwijt te raken.

Zodra een team zich bewust is van de diverse rollen die nodig zijn om een specifiek doel te bereiken en in staat is die rollen binnen het team te vervullen, zal het beter presteren. De afgelopen dertig jaar is de belangstelling voor de wijze waarop een team is samengesteld toegenomen en zijn er veel verschillende teamrollentests ontwikkeld.

Eigenlijk zijn teamrollen niets anders dan ‘persona’s’ (maskers) of specifieke competentieprofielen en werden ze al door de oude Grieken toegepast. Niet alleen beroepsmatig, maar ook de rollen die mensen vervullen in het dagelijks leven, het gezin en het leger. Het toepassen van teamrollen lijkt tegenwoordig echter vooral te zijn gericht op managementteams.

De gratis teamrollentest van 123test® is geïnspireerd op ideeën rond teamrollen-theorieën, gegeneraliseerde competentiekaders en de nieuwste inzichten uit de Big Five-persoonlijkheidstheorie. De test meet rollen bij bedrijven en managementteams in verschillende culturen over de hele wereld.