Big Five / Vijffactorenmodel

Tegenwoordig zijn de meeste psychologen het er over eens dat de persoonlijkheid bestaat uit vijf belangrijke clusters van persoonlijkheidseigenschappen. Deze worden ook wel de Grote Vijf, of Big Five genoemd. Deze clusters van vijf eigenschappen zijn:

Deze indeling wordt ook wel het Big Five Model of het Five Factor Model (FFM) genoemd. Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt. Ze zijn echter toch verschillend. Het Big Five Model komt voort uit lexicaal onderzoek. Het Five Factor Model daarentegen is gebaseerd op onderzoek met vragenlijsten. Beide onderzoekslijnen kwamen echter tot dezelfde indeling. Juist dat maakt de indeling in deze vijf factoren zo sterk: er is erg veel bewijs voor gevonden. In alle landen zijn (de meeste van) deze eigenschappen dan ook terug te vinden in de persoonlijkheid van haar inwoners. Dat betekent niet dat ook in elk land elke eigenschap even belangrijk is.

De Big Five theorie is een van de meest en best onderzochte persoonlijkheidstheorieën ter wereld. Veel psychologen gebruiken dan ook een Big Five test bij bijvoorbeeld assessments en loopbaanonderzoek. Wil je zelf een Big Five test maken? Doe dan een korte gratis versie of een uitgebreide versie zoals deze ook door psychologen wordt gebruikt.

Lees meer over het eerste cluster van het Five Factor Model, extraversie.