Vriendelijkheid

De eigenschap vriendelijkheid ofwel meegaandheid heeft betrekking op een stuk mensgerichtheid. Vriendelijke mensen zijn geïnteresseerd in anderen, geduldig, aardig en houden rekening met anderen. Ze hechten veel waarde aan hun relaties met anderen en zijn gericht op harmonie. Mensen die laag scoren op deze eigenschap houden er een wat zakelijker benadering op na. Ze zijn koppiger en meer gericht op hun eigenbelang.

Wat weten we zoal over vriendelijkheid?

Big Five persoonlijkheidstest

Big Five test

Meer informatie

In zijn algemeenheid is vriendelijkheid een positieve eigenschap. Dat blijkt wel uit het feit dat vriendelijke mensen:

  • er betere relaties met anderen op nahouden. Anderen willen graag bij vriendelijke mensen zijn en met ze samenwerken;
  • een minder grote kans hebben om hart- en vaatziekten te krijgen dan mensen met een vijandige, ongeduldige en meer competitieve opstelling. Eén van de redenen is dat vriendelijke mensen meer vergevingsgezind zijn, waardoor ze stress beter kunnen loslaten.

Een nadeel is dat vriendelijke mensen soms teveel over zich heen laten lopen. Ze cijferen zichzelf liever weg, dan dat ze een ander kwetsen.

Wil je weten hoe vriendelijk, meegaand je bent? Doe dan de uitgebreide persoonlijkheidstest van 123test.nl en vergelijk je score op vriendelijkheid met die van de Nederlandse beroepsbevolking.

Met de jaren...

Met de jaren worden mensen vaak iets vriendelijker. De scherpe kantjes gaan van hun persoonlijkheid af, ze worden geduldiger en tonen meer begrip voor anderen. Die verandering in persoonlijkheid gaat echter heel langzaam, en neemt decennia in beslag.

Lees verder over het volgende cluster van persoonlijkheidseigenschappen in de Big Five, openheid.