Verschil tussen mannen en vrouwen

Is er verschil tussen mannen en vrouwen qua persoonlijkheidskenmerken, competenties en IQ? Scoren vrouwen hoger of lager? Uit verschillende typen tests blijkt dat er wel degelijk verschillen optreden tussen mannen en vrouwen.

Stabiele mannen

Verschil tussen mannen en vrouwen

De meest gebruikte en best onderzochte persoonlijkheidstheorie is het Big Five / Vijffactorenmodel. Een van de vijf kenmerken uit deze persoonlijkheidstheorie is emotionele stabiliteit, ook wel emotionele onbekommerdheid genoemd. Vrouwen scoren vaak iets lager op deze eigenschap dan mannen. Dat betekent dat vrouwen gemiddeld genomen iets sensitiever en gevoeliger zijn dan mannen. De andere kant is dat vrouwen iets sneller te emotioneel of overbezorgd zijn.

Vriendelijke vrouwen

Een ander kenmerk van de Big Five persoonlijkheidstheorie is vriendelijkheid, vaak ook meegaandheid genoemd. Elk kenmerk van de Big Five bevat zes subschalen. Bij het kenmerk vriendelijkheid zijn deze subschalen: vertrouwen, integriteit en oprechtheid, begaan zijn met het welzijn van anderen, mildheid en vergevingsgezindheid, bescheidenheid en medelijden. Vrouwen scoren doorgaans net iets hoger dan mannen op integriteit en medelijden. Met de gratis Big Five persoonlijkheidstest van 123test kun je kijken hoe je op deze twee en de andere drie kenmerken van de Big Five scoort.

Beroepskeuzes van mannen en vrouwen

Bij beroepskeuzetests wordt vaak gebruikt gemaakt van het RIASEC model van Dr. J. Holland. Elke letter uit deze theorie staat voor een persoonlijkheidskenmerk dat iets zegt over het type beroep dat hier bij past. De ‘R’ staat voor de realistische, praktische beroepen waarbij je machines bedient, veel buiten bent en met je handen werkt. Prototype voorbeeld van een realistisch beroep is de brandweerman. De ‘I’ staat voor investigative, in het Nederlands onderzoekend genoemd. Dit zijn de intellectuele, onderzoekende beroepen. Denk aan een specialist, hoogleraar of medewerker R&D afdeling. De ‘A’ staat voor artistiek. Dit zijn de creatieve beroepen. Zoals een kunstenaar, webdesigner en artiest. De ‘S’ staat voor sociaal en heeft betrekking op mensgerichte beroepen zoals medewerkers in de verpleging, kinderopvang of het onderwijs. De ‘E’ staat voor enterprising, in het Nederlands ondernemend genoemd. Klassiek voorbeeld is de ondernemer, directeur. En de ‘C’ staat voor conventioneel. Dit zijn de organiserende, regelende beroepen. Met als klassiek voorbeeld een notaris of archivaris.

Mannen scoren gemiddeld iets hoger op de kenmerken realistisch, onderzoekend en ondernemend. Vrouwen scoren gemiddeld iets hoger op mensgericht. Deze bevindingen voldoen aan het stereotiepe beeld van bijvoorbeeld de  brandweerman (hoog realistisch) versus de verpleegster (hoog mensgericht). Op artistiek en conventioneel is het verschil tussen mannen en vrouwen niet noemenswaardig groot. Met de gratis snelle beroepskeuzetest op 123test kun je al vast kijken hoe je zelf op deze zes ‘beroepspersoonlijkheidskenmerken’ scoort.

Competenties van mannen en vrouwen

Bij werkgerelateerde competenties kun je onderscheid maken tussen zestien soorten competenties, die je in veel verschillende soorten functies kunt tegenkomen. Deze zestien competenties zijn; opmerken, initiatief nemen, analyseren, beslissen, creëren, plannen en organiseren, volhouden, flexibel reageren, functioneren onder spanning, mondeling communiceren, schriftelijk communiceren, helpen, netwerken, controleren, leidinggeven, zelfsturing en –ontwikkeling.

Bij maar twee soorten competenties is er een noemenswaardig verschil geconstateerd tussen vrouwen en mannen. Vrouwen schatten zichzelf over het algemeen sterker in wat betreft de competentie ‘opmerken’. Onder opmerken wordt verstaan; ”Signalen vanuit personen, organisatie en samenleving opvangen en gebruiken”. Mannen schatten zichzelf gemiddeld genomen iets hoger in op het gebied van initiatief nemen. Daarmee wordt bedoeld dat mannen gemiddeld genomen sneller, eerder uit zichzelf handelen, kansen gebruiken, iets ondernemen, ook als dit risico met zich meebrengt. Deze twee en de veertien andere competenties kun je bij jezelf meten met de professionele competentietest van 123test. Voor deze test wordt wel een vergoeding gevraagd.

IQ scores en geslacht

Het blijkt dat mannen bij de meeste IQ tests gemiddeld iets hoger scoren dan vrouwen. Dit wil niet zeggen dat mannen ook echt slimmer zijn. Meer uitleg hierover vind je in het artikel over verschillen in IQ scores tussen groepen.

Geslacht versus andere groepen

Als je goed zoekt, zijn er dus wel degelijk verschillen tussen mannen en vrouwen. Maar er zijn veel meer achtergrondgegevens die een verschil in score kunnen verklaren. Bij IQ tests is het feit of iemand hoog of laag opgeleid is, een veel belangrijkere voorspeller dan geslacht. Dus hoog opgeleide mensen zullen over het algemeen hoger scoren dan laag opgeleide mensen. Andere achtergrondgegevens die een verschil in een uitslag van een test of onderzoek kunnen verklaren zijn bijvoorbeeld inkomen, leeftijd, politieke voorkeur of geloof.