Extraversie

De eigenschap extraversie heeft betrekking op het nodig hebben van sociale prikkels. Het betreft de mate waarin je op zoek bent naar actie en andere mensen, dan wel juist het rumoer ontwijkt en graag alleen bent. Extraverte mensen zijn spontaan, hartelijk, en vrolijk. Ze zijn liever bij andere mensen dan alleen. Introverte mensen zijn juist geneigd om sociale situaties te vermijden. Ze vinden deze te druk of onprettig. Ze kunnen zichzelf vaak uitstekend vermaken.

Wat weten we zoal over extraversie?

Big Five persoonlijkheidstest

Big Five test

Meer informatie

In zijn algemeenheid is extraversie een positieve eigenschap. Dat blijkt wel uit het feit dat:

  • de hersenen van extraverte mensen relatief veel activiteit vertonen in de linkerhersenhelft, wat ervoor zorgt dat ze meer positieve emoties ervaren dan introverte mensen;
  • extraversie goed is voor je relaties. Extraverte mensen hebben namelijk goede sociale vaardigheden en houden van praten en gezelligheid;
  • extraversie werkstress voorkomt en vermindert. Extraverte mensen potten negatieve emoties minder op: zit ze iets dwars dan zeggen ze dat gewoon. Ook pakken ze problemen actief aan, ze lopen er niet voor weg.

Wil je weten of je extravert bent? Doe dan de uitgebreide persoonlijkheidstest van 123test.nl en vergelijk je score op extraversie met die van de Nederlandse beroepsbevolking.

De tijdgeest

In onze huidige maatschappij wordt extraversie belangrijk gevonden. Het lijkt of je tegenwoordig altijd vrolijk en spontaan moet zijn en je moet omringen met kuddes vrienden, anders hoor je er niet bij. Zo zie je in reclames alleen maar lachende, pratende, en feestende mensen die allerlei avontuurlijke dingen doen. Zestig jaar geleden lag dat heel anders: toen werden introverten geprezen om hun bescheidenheid en zelfstandigheid, terwijl extraversie brutaal werd gevonden. Hoe belangrijk een bepaalde eigenschap wordt gevonden, hangt dus ook af van de tijd en cultuur waarin je leeft.

Lees verder over het volgende cluster van persoonlijkheidseigenschappen in de Big Five, emotionele onbekommerdheid.