Watson Glaser Test

Wat is de Watson Glaser test?

Als manager of advocaat zul je hoogstwaarschijnlijk een Watson Glaser test moeten doen als onderdeel van een assessment. De Watson Glaser test is een capaciteitentest die wordt gebruikt om het kritisch denken van toekomstige werknemers te beoordelen, met name in de advocatuur. Watson Glaser is een van de vele psychometrische tests die in de rechtspraktijk worden gebruikt.

Start direct met oefenen met het Watson Glaser voorbereidingspakket om beter te scoren op je assessment.

De Watson Glaser test wordt dan door assessmentbureaus voornamelijk gebruikt om een shortlist op te stellen van sollicitanten voor opleidingsprogramma's. De Watson Glaser test werd in 1925 geïntroduceerd. Sinds zijn invoering heeft hij een aantal wijzigingen ondergaan. De versie die tegenwoordig het meest gebruikt wordt is Watson Glaser II. Inmiddels is er ook een Watson Glaser III. De test beoordeelt de volgende vaardigheden van een kandidaat:

 1. Kritisch denken
 2. Trekken van conclusies
 3. Evalueren van argumenten
 4. Herkennen van aannames
 5. Beoordelen van argumenten

Wat is het format van de Watson Glaser Test?

De Watson Glaser Test is een test van 40 vragen die wordt gebruikt bij de screening van sollicitanten. De tijdsduur van een Watson Glaser Test varieert afhankelijk van de versie. Voor de Watson Glaser III wordt doorgaans een tijdsduur van 30 minuten gehanteerd. Je krijgt stellingen en daaruit getrokken conclusies in zinnen of paragrafen te zien. Er wordt van je verwacht dat je deze de vragen volgens de bijgevoegde instructies beantwoordt. Je kunt vijf soorten vragen verwachten. Elk onderdeel is ontworpen om verschillende vaardigheden te testen. Deze onderdelen zijn:

 • Evalueren van argumenten: Dit type vraag heeft een ja of nee antwoord. Je krijgt een stelling en een mogelijk argument voor die stelling. Jouw taak is te beslissen of het mogelijke argument kan worden gebruikt om de verstrekte informatie te versterken.
 • Herkennen van aannames: Dit type vraag heeft een ja of nee antwoord. Je krijgt een citaat en een aanname die uit het citaat is afgeleid. Je beslist of de uit het citaat afgeleide aanname juist is.
 • Deductie: Je krijgt een verklaring en conclusies uit die verklaring. Jouw taak is te beslissen of de conclusies logisch volgen op de gegeven informatie. Het antwoord op dit type vraag is ja of nee.
 • Gevolgtrekkingen: Bij dit type vraag krijg je een oorspronkelijke bewering en een zin die uit de feitelijke informatie wordt afgeleid. Jouw taak is te bepalen hoe waarschijnlijk het is dat de impliciete boodschap waar is. De opties die je bij dit type vraag krijgt zijn waar, onwaar, waarschijnlijk waar, waarschijnlijk onwaar, en onvoldoende gegevens.
 • Interpretatie: Deze is qua structuur vergelijkbaar met het onderdeel Deductie. Je krijgt een stelling en een conclusie. Jouw taak is te bepalen of de generalisatie die in de conclusie over de verstrekte informatie wordt gemaakt juist is. Je moet deze vraag met Ja of Nee beantwoorden.

Hoe oefen je voor de Watson Glaser Test?

De Watson Glaser test oefenen doe je het beste door voorbeeldvragen te beantwoorden en de uitleg over het juiste antwoord te bestuderen. Het Watson Glaser voorbereidingspakket van 123test is hier speciaal voor ontwikkeld. Zorg sowieso dat je goed bent uitgerust voordat je begint met oefenen. Oefen op het moment van de dag waarop je het scherpst bent.

Leer sneller te lezen ook en gebruik de eliminatiemethode bij het beantwoorden van vragen. Je hebt doorgaans kort de tijd, een minuut, om elk probleem op te lossen. Overschrijd de toegewezen tijd niet.

Oefen de tests die je op je Watson Glaser assessment kunt tegenkomen.

 •   14+ testen
 •   270 vragen
 •   90 dagen geldig
 •   Niet goed geld terug garantie

Naar de training

Watson Glaser assessment voorbeeldvragen

De Watson Glaser Test is een capaciteitentest voor het evalueren van beoordelings- en besluitvormingsvaardigheden. Hieronder vind je enkele voorbeeldvragen voor de verschillende onderdelen:

Gevolgtrekkingen

Een moeder benaderde een psychiater dat iemand haar dochter pestte op school. De pestkop gooide een vuistvol gedroogde bladeren naar haar dochter. De psychiater vroeg de moeder of haar dochter van streek was over het incident, de moeder antwoordde: "Nee, dat is ze niet. Ze borstelde de bladeren uit haar haar en vertelde me dat ze gewoon plezier hadden". De psycholoog zei dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen onschuldig gedrag, onbeleefd gedrag en pestgedrag. De psychiater concludeerde dat de dochter niet werd gepest.

Voorgestelde gevolgtrekking
De dochter en de moeder interpreteerden het incident op dezelfde manier.

  1. Waar
  2. Waarschijnlijk waar
  3. Onvoldoende gegevens
  4. Waarschijnlijk onwaar
  5. Onwaar

De moeder is overbeschermend tegenover het kind.

  1. Waar
  2. Waarschijnlijk waar
  3. Onvoldoende gegevens
  4. Waarschijnlijk onwaar
  5. Onwaar

Aanname (bewering)

We zullen genetisch gemodificeerde droogteresistente planten nodig hebben als de aarde opwarmt.

Voorgestelde aanname
Mensen zullen gras verbouwen in gebieden die te lijden hebben onder de opwarming van de aarde.

  1. Aanname gemaakt
  2. Aanname niet gemaakt

Het wereldklimaat wordt beïnvloed door de opwarming van de aarde.

  1. Aanname gemaakt
  2. Aanname niet gemaakt

Interpretatie (verklaring)

Mensen die lijden aan slaapapneu hebben geleden onder de ziekte. Arme Vicki is bijvoorbeeld depressief geworden en is haar baan kwijtgeraakt, terwijl Bills huwelijk op de klippen loopt.

Voorgestelde interpretatie
Vicki verloor haar baan omdat ze slaapapneu heeft.

  1. Conclusie volgt
  2. De conclusie volgt niet

Bill en Vicki leden omdat ze hun ziekte niet konden accepteren.

  1. Conclusie volgt
  2. Conclusie volgt niet

Argument (stelling)

Kinderen door hun ouders voorbereidingscursussen volgen, zodat ze hun mogelijkheden kunnen ontplooien?

Voorgestelde argumenten
Ouders moeten alles doen wat nodig is om hun kinderen te helpen slagen in het leven.

  1. Sterk argument
  2. Zwak argument

De voorbereidingscursus is geschikt om nieuwe dingen te leren en talenten aan te scherpen.

  1. Sterk argument
  2. Zwak argument

Onthou dat oefenen helpt. Je zult je prestaties verbeteren en minder gespannen zijn als je weet waar je aan toe bent. Als je uitgebreider wilt oefenen met uitleg erbij, dan biedt het onderdeel Kritisch Redeneren uit de IQ test training je meer materiaal. Ook kun je op OYA-training.nl een uitgebreide set aan Watson Glaser test oefenvragen vinden.

Watson Glaser en andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke handelsmerkhouders. Geen van de handelsmerkhouders is verbonden met 123test.