Watson Glaser oefenen

De Watson Glaser test is een capaciteitentest die wordt gebruikt om het kritisch denken van toekomstige werknemers te beoordelen, met name in de juridische sector.

Watson Glaser voorbereidingspakket

Het Watson-Glaser voorbereidingspakket van 123test biedt met in totaal 270 vragen verdeeld over 14 toetsen dé manier om je goed voor te bereiden op een aankomend Watson Glaser assessment.

Watson Glaser

14 oefentests 270 vragen
Koop nu €14,95

Watson Glaser

De test Watson-Glaser test hoe goed je bent in verbaal kritisch denken. Deze test bestaat uit verschillende categorieën:

 • Conclusies
 • Aannames
 • Interpretaties
 • Deducties
 • Evaluaties

Conclusies

Conclusies zijn gevolgtrekkingen die je logischerwijs uit de gegeven informatie kunt trekken. In deze categorie is het aan jou om te bepalen of de gegeven conclusie juist of onjuist is en in welke mate. Dit beoordeel je aan de hand van een klein stukje tekst waar de conclusie vervolgens betrekking op heeft.

Een Conclusieopgave ziet er vaak zo uit:

Hoewel het in Nederland nog klinkt als toekomstmuziek, wordt het in de Verenigde Staten nu werkelijkheid. Een Amerikaans tech-bedrijf gaat microchips implanteren bij zijn werknemers. Hiermee kan het personeel betalen in de bedrijfskantine, deuren openen, inloggen op computers en het kopieerapparaat bedienen.

Het softwarebedrijf Three Square Market uit de staat Wisconsin zegt met dit project het eerste bedrijf in de Verenigde Staten te zijn dat aan al zijn werknemers de optie biedt om een chip te laten implanteren.

Men gaat het kleinnood tussen de duim en wijsvinger plaatsen. Er wordt gebruik gemaakt van zogeheten NFC-technologie. Deze technologie gebruikt men ook in chipkaarten en bankpassen met contactloos betalen.

Over eventuele nadelige gevolgen voor de privacy zijn de meningen verdeeld. Volgens sommige deskundigen heeft zo’n kleine chip maar maximaal 10 centimeter bereik. Dat zou het voor kwaadwillenden onmogelijk maken om gebruikers vanaf een afstand te volgen. Anderen waarschuwen dat chipdragers weliswaar niet op de centimeter nauwkeurig getraceerd kunnen worden, maar wel op enkele tientallen meters.

Conclusie: Wanneer de chip geïmplanteerd is, valt hij niet te traceren. Antwoordmogelijkheden: Waar  – Waarschijnlijk waar – Meer informatie nodig – Waarschijnlijk onwaar – Onwaar Het goede antwoord bij deze opgave is ‘onwaar’. Volgens de tekst kan men de chip op enkele tientallen meters traceren. Daarom is deze conclusie onwaar.

Aannames

Een aanname is iets dat je als vanzelfsprekend beschouwt, op basis van de beschikbare informatie. In tegenstelling tot conclusies zijn aannames beweringen die je als correct aanneemt, juist door de afwezigheid van bewijs. Het doel in deze opgaven is om op basis van een klein stukje tekst en een gegeven aantal aannames, voor elke aanname te bepalen of deze wel of niet gedaan wordt in de tekst.

Een Aannameopgave ziet er vaak zo uit:

Google gaat webuitgevers actief waarschuwen als hun websites advertenties bevatten die als irritant worden ervaren. De browser Chrome van Google gaat vanaf volgend jaar reclames blokkeren die nieuwe richtlijnen overtreden.

Aanname: De richtlijnen voor website advertenties zijn of worden vernieuwd. Antwoordopties: Aanname is gedaan – Aanname is niet gedaan Het goede antwoord bij deze voorbeeldopgave is ‘aanname is gedaan’. De tekst spreekt over nieuwe richtlijnen. Als je nieuwe richtlijnen maakt, moet je eerst oude richtlijnen vernieuwen.

Interpretaties

Bij interpretaties wordt gekeken naar hoe je informatie verwerkt en of je dit correct interpreteert, gebaseerd op deze informatie. Je moet bij een interpretatie beoordelen of een conclusies wel of niet logisch voortkomt uit de gegeven tekst. Je geeft dit aan door bij elke conclusie te kiezen of deze juist of onjuist is.

Een Interpretatieopgave ziet er vaak zo uit:

Albert Heijn is door dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier tot Liegebeest van 2017 verkozen. De supermarktketen plaatste in maart een foto van varkens in de wei bij een Allerhande-artikel over de AH Excellent Serranoham. Volgens Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier zitten de Spaanse serranohamvarkens in werkelijkheid hun hele leven in een krap hok zonder stro. In de toekomst zal Albert Heijn de foto dan ook niet meer gebruiken bij artikelen of reclames over Serranoham.

Interpretatie: De foto van de serranohamvarkens is waarheidsgetrouw. Antwoordopties: Conclusie volgt (uit de tekst) – Conclusie volgt niet (uit de tekst) Het goede antwoord op deze voorbeeldvraag is ‘conclusie volgt niet’. Volgens Wakker Dier klopt de foto van de serranohamvarkens niet met de situatie waarin de varkens daadwerkelijk leven. Daarom volgt deze conclusie niet logischerwijs uit de tekst.

Deducties

Bij deducties krijg je een stelling en een conclusie. Je moet bepalen of de conclusie wel of niet logisch volgt uit de stelling.

Een Deductieopgave ziet er vaak zo uit:

De NS en de gemeente Amsterdam stappen over naar een genderneutraal taalgebruik. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB, Schiphol en goededoelenorganisatie Hivos maken al langer gebruik van het neutrale ‘uw attentie alstublieft’, ‘beste reizigers’ of ‘beste donateur’.

Deductie: De gemeente Amsterdam heeft veel klachten ontvangen over het gebrek aan genderneutraal taalgebruik. Antwoordopties: Conclusie volgt – Conclusie volgt niet Het goede antwoord op deze voorbeeldvraag is ‘conclusie volgt niet’. De stelling geeft geen informatie over de reden voor de switch naar genderneutraal taalgebruik. Daarom volgt deze conclusie niet logischerwijs uit de tekst.

Evaluaties

Bij het onderdeel evaluaties moet je onderscheid maken tussen zwakke en sterke argumenten die worden gegeven op basis van één of meer stellingen/vragen. Argumenten zijn beweringen die worden gebruikt om een stelling te onderbouwen of juist te ontkrachten. Een sterk argument is belangrijk en direct gerelateerd aan de stelling. Een zwak argument is minder of helemaal niet gerelateerd aan de stelling. Daarnaast kan een argument ook zwak zijn omdat hij verbonden is met een minder belangrijk onderdeel van de stelling. Ook kan een argument zwak zijn omdat in het argument correlatie wordt verward met een oorzakelijk verband. Bij deze categorie is het dus aan jou om de gegeven argumenten te beoordelen op sterkte/zwakte. Daarbij gebruik je de bovenstaande ‘criteria’.

Een Evaluatieopgave ziet er vaak zo uit:

Middelbare school leerlingen moeten meer mogelijkheid krijgen tot het volgen van culturele vakken zoals bijvoorbeeld dans of theater.

Argument: Ja, vaak moeten leerlingen deze lessen buiten school volgen, wat erg duur kan zijn. Dit zorgt ervoor dat dit voor gezinnen met weinig geld of veel kinderen niet mogelijk is. Als leerlingen dit op de middelbare school kunnen volgen, krijgen ze toch de kans om met dit soort vakken kennis te maken. Antwoordopties: Sterk argument – Zwak argument Het goede antwoord op deze voorbeeldopgave is ‘sterk argument’. Dit is een sterk argument omdat het inhoudelijk ingaat op het financiële aspect van culturele vakken. Ook legt het uit wat het voordeel kan zijn wanneer kinderen dit op school krijgen.

Tips voor het oplossen van Watson-Glaser opgaven

Gebruik alleen de informatie die gegeven is

Eén van de grootste valkuilen bij Watson-Glaser opgaven is het erbij halen van informatie die niet in de tekst staat. Probeer de conclusie, aanname, interpretatie etc. echt alleen te beoordelen op basis van de tekst of stelling die gegeven is. Ga daarnaast de informatie niet generaliseren. Probeer ook niet teveel door te denken.

Lees de informatie goed

Kijk niet direct naar de conclusie, aanname etc. die gegeven is, maar lees eerst goed de tekst of stelling. Kijk daarna naar de opgave zelf. Lees dan de tekst weer terug, nu met de conclusie, aanname etc. in je achterhoofd.

Laat je eigen mening achterwege

Een valkuil die vooral bij de aanname- en evaluatieopgaven voorkomt is het beoordelen of je het er zelf mee eens of oneens bent. Dit is echter niet de vraag. Vergelijk de aanname met de tekst die je leest en controleer alleen of deze aanname gedaan wordt of niet. Of jij het eens bent met de aanname speelt niet mee. Probeer alleen te kijken naar de kracht van het argument (sterk/zwak). Kijk niet of het argument waar is of niet. Dit is namelijk niet de vraag.

Oefening baart kunst!

Het is erg belangrijk om te oefenen voor een capaciteitentest.

Als je oefent kan je score hoger worden. Jouw jouw kans op het krijgen van die felbegeerde baan wordt daarmee ook groter. Oefen zoveel als je kunt. Dan kun je je opgaven sneller en efficiënter oplossen en krijg je een hogere score.

Omdat analogieën je verbale intelligentie meten, word je hier ook beter in als je andere verbale testen oefent.

Kies je eigen testmodus

Alle Watson Glaser voorbereidingstoetsen hebben vier testmodi waaruit je kunt kiezen. De testmodi zijn:

 1. Zonder tijd, om op je gemak het testformat te leren kennen.
 2. Met tijd, om te oefenen onder tijdsdruk per test.
 3. Met tijd per vraag, om te oefenen onder tijdsdruk per vraag.
 4. Met uitleg per vraag, om direct het juiste antwoord en bijbehorende uitleg te zien.

Zo kun je op je eigen tempo oefenen, en de manier van testen kiezen die voor jou het beste werkt.

Start direct met oefenen

Oefen de tests die je op je Watson Glaser assessment kunt tegenkomen.

 •   14+ testen
 •   270 vragen
 •   90 dagen geldig
 •   Niet goed geld terug garantie

Nu oefenen €14,95