Kennis

Gaandeweg je leven ontwikkel je bepaalde capaciteiten of maak je je deze eigen. Deze vallen onder de noemer kennis; dat wat je weet. Denk daarbij aan zaken als werkervaring, talenkennis of hoogst genoten opleiding.

Kennis op je CV

Kennis is vaak het eerste waar naar gekeken wordt bij het bepalen van iemands geschiktheid voor een baan. Werkgevers selecteren dan op opleiding en werkervaring voordat men eventueel kijkt naar andere aspecten zoals persoonlijkheid of vaardigheden. Je CV laat met andere woorden door middel van je werkervaring en afgeronde opleidingen zien wat je aantoonbare kennis is.

Kennis verkrijgen

Kennis is in principe te verkrijgen, al zal dat voor de één moeilijker zijn dan voor de ander. Dit is deels afhankelijk van je persoonlijkheid (doorzettingsvermogen, ambitieniveau) en aangeboren capaciteiten (bijvoorbeeld een talent als ruimtelijk inzicht of muzikaliteit).

Kennis test

Een afgeronde opleiding kun je eigenlijk zien als een test die je hebt afgerond en waarmee je laat zien dat je over bepaalde kennis beschikt. Tegenwoordig bestaan er ook mogelijkheden om werkervaring om te zetten in een soort diploma, door middel van een EVC test. EVC staat voor Erkenning voor verworven competenties. Met de uitgebreide competentietest van 123test kun je zien hoe hoog je ten opzichte van andere Nederlanders scoort op 16 werkgerelateerde competenties.

Wat zijn je competenties? Waar ben je goed in? Wat is voor verbetering vatbaar? Vergelijk je scores met de Nederlandse beroepsbevolking.

Naar de test

Lees verder over vaardigheden.