Vaardigheden

Iedereen bezit bepaalde vaardigheden. Vaardigheden geven aan waar iemand bedreven in is. Vaardigheden zijn doorgaans leerbaar. Dit in tegenstelling tot persoonlijkheidskenmerken en karaktereigenschappen, die meer je stijl of houding bepalen ten opzichte van vaardigheden.

Vaardigheden die bij je passen

Heel vaak zijn wij ons niet bewust van bepaalde vaardigheden. Omdat we er vaak van uitgaan dat een bepaalde vaardigheid gemeengoed is en dat iedereen die vaardigheid dus heeft. Dat is echter niet altijd het geval. Er zijn mensen die zonder enige moeite een groot feest organiseren. Ze nodigen de mensen uit, doen de inkopen en zorgen voor een feestelijke sfeer. Ze beschikken met andere woorden over organisatorische vaardigheden zonder dat ze dit zo ervaren. Andere mensen zouden hier misschien veel meer moeite mee hebben. Alleen is dat voor de een bijna onvoorstelbaar, zoiets organiseer je toch 'gewoon'?

Vaardigheden bepalen vaak hoe mensen tegen je aankijken. Binnen een organisatie of vereniging gaan mensen op basis van je functie er vaak van uit dat je over bijbehorende vaardigheden bezit. Maar misschien bezit je ook wel andere vaardigheden die niet of minder in je functioneren aan bod komen.

Je kunt grofweg onderscheid maken tussen drie soorten vaardigheden. Sociale vaardigheden, vaardigheden in relatie tot gegevens en vaardigheden in relatie tot dingen.

1. Sociale vaardigheden

Bij sociale vaardigheden betreft het vaardigheden in relatie tot mensen. Hierbij kun je denken aan zaken als samenwerken, onderhandelen of amuseren. Sociale vaardigheden worden soms ook interpersoonlijke vaardigheden genoemd.

2. Vaardigheden in relatie tot gegevens

Bij vaardigheden in relatie tot gegevens kan je bijvoorbeeld denken aan vaardigheden als analyseren, kopiëren of vergelijken. Vaardigheden in relatie tot gegevens worden ook vaak cognitieve vaardigheden en soms ook academische vaardigheden genoemd.

3. Vaardigheden in relatie tot dingen

Bij vaardigheden in relatie tot dingen kan je denken aan zaken als precisiewerk doen, een apparaat bedienen of iets opzetten.

Doe de vaardigheden die je bezit én leuk vindt

Niet elke vaardigheid is even complex. Hoe complexer een vaardigheid is, hoe minder concurrentie van anderen je op deze vaardigheid doorgaans zal ondervinden. Het is zonde als in je werk bepaalde vaardigheden die je leuk vindt onvoldoende aan bod komen. Daarom is het de uitdaging die vaardigheden te gebruiken die je leuk vindt, die bij je passen. Of je een vaardigheid die je bezit ook echt leuk vindt heeft veel te maken met je persoonlijkheid.

Met de uitgebreide competentietest van 123test kun je alvast een beeld krijgen van je vaardigheden en hoe goed je hierin bent. De competentietest laat zien hoe hoog je ten opzichte van andere Nederlanders scoort op 16 werkgerelateerde competenties.

Wat zijn je competenties? Waar ben je goed in? Wat is voor verbetering vatbaar? Vergelijk je scores met de Nederlandse beroepsbevolking.

Naar de test

Lees verder over capaciteiten.