Wat kan ik?

De vraag wat je kan heeft te maken met je competenties. Een competentie is iets dat iemand goed kan. Iemand is of heeft het bijvoorbeeld in zich om een hele goede jurist of ondernemer te worden. Maar hoe meet je of iemand een goede ondernemer of jurist is? Daarover bestaan geen eenduidige opvattingen. Meestal heeft men het dan over de juiste competenties. Maar wat zijn competenties precies? En waar bestaan deze uit?

Definitie competentie

Wat is een competentie? Wat is de definitie van een competentie? Competenties geven aan waar iemand goed in is en bestaan uit een of meer van de volgende onderdelen: vaardigheden, kennis, drijfveren, persoonlijkheid en capaciteiten.

  • Vaardigheden. Dit zijn activiteiten waar je goed in bent en zijn doorgaans leerbaar. Lees meer over vaardigheden.
  • Kennisniveau. Dit zegt over wat je weet (bijvoorbeeld opleiding en taal) en is in principe ook aan te leren. Lees meer over kennisniveau.
  • Drijfveren. Deze zeggen iets over je motivatie, houding, voorkeur en waarden ten opzichte van werk of studie. Drijfveren kunnen deels wijzigen als gevolg van leeftijd, werkervaring. Lees meer over drijfveren.
  • Karakter of persoonlijkheid. Dit zegt iets over wie je bent en is constant. Lees meer over persoonlijkheid.
  • Capaciteiten. Ten slotte bezit je bepaalde aangeboren capaciteiten die niet leerbaar zijn. Lees meer over capaciteiten.

Deze factoren geven tezamen een goede indruk van je competenties. Voor een overzicht van de verschillende competenties kun je de competentielijst op 123test bekijken.

Test je competenties en vaardigheden

Wil je meteen je competenties en vaardigheden testen? Op 123test kun je een gratis vaardighedentest, drijfverentest, persoonlijkheidstest en cognitieve capaciteitentest maken. Je kunt uiteraard ook meteen een professionele competentietest maken.

Wat zijn je competenties? Waar ben je goed in? Wat is voor verbetering vatbaar? Vergelijk je scores met de Nederlandse beroepsbevolking.

Naar de test

Lees verder over kennis, een van de onderdelen die je competenties bepalen.