Carriereankers (theorie Schein)

100% gratis

Door het 123test team. Geüpdatet op 12 mei 2023.

De meeste mensen volgen een opleiding, vinden een baan, doen allerlei cursussen en veranderen van baan zonder dat ze systematisch kijken naar hun drijfveren. Hierdoor komt het regelmatig voor dat mensen, ondanks hun opleiding en ervaring, toch niet gelukkig zijn in hun werk.

Schein noemt deze drijfveren carrièreankers. Carrièreankers zeggen iets over je motivatie, houding, voorkeur en waarden. Ben je bijvoorbeeld meer geïnteresseerd in individuele vrijheid of ga je meer voor macht en status? Schein onderscheidt negen carrièreankers; rijkdom, normen en waarden, creativiteit, onafhankelijkheid, zekerheid, macht, ergens goed in zijn, sociale contacten en status.

Via deze test, die is gebaseerd op de theorie van carrièreankers volgens Schein en is ontwikkeld voor de Nederlandse markt, kan je bepalen wat je drijfveren zijn.

Instructie

Geef per keer aan welke activiteit, waarde of eigenschap het meest op je van toepassing is of het beste bij je past. Ook als beide minder op je van toepassing zijn. Maak dus altijd een keuze.

In de uitslag zie je welke carrièreankers het beste en welke het minst goed bij je passen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.