Stoornissen

Het begrip stoornissen is veelomvattend. De hier besproken stoornissen zijn psychische stoornissen, omdat één of meer belangrijke symptomen van de stoornis psychisch van aard is. Psychische stoornissen komen vaak voor, al komen weinig mensen er voor uit. Het is (nog steeds) een taboe. Toch blijkt dat ongeveer de helft van de bevolking eens in hun leven een psychische stoornis heeft gehad. En bijna een derde heeft in het afgelopen jaar een psychische stoornis gehad.

Grofweg kunnen psychische stoornissen onderverdeeld worden in een aantal groepen. Hieronder een lijst van mogelijke stoornissen:

  • Eetstoornissen
  • Psychotische stoornissen
  • Angststoornissen
  • Slaapstoornissen
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Ouderdomsstoornissen
  • Seksuele stoornissen
  • Stemmingsstoornissen

Voor behandeling kan je huisarts je doorverwijzen naar een eerstelijnspsycholoog. Uiteraard kun je ook zelf direct contact opnemen met een psycholoog.