Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij collega's onderling een beroep op elkaar doen om mee te denken over vraagstukken waar zij in hun werk tegenaan lopen. Dit kunnen vakinhoudelijke zaken zijn, maar het kan ook te maken hebben met persoonlijk functioneren.

Intervisie vindt over het algemeen in een groep plaats. Een intervisiegroep bestaat vaak uit een klein aantal vaste deelnemers die gedurende een langere periode samen komen.

Collega's stimuleren elkaar door gerichte vragen te stellen, niet door oplossingen aan te dragen. Dit vraagt de nodige basisvaardigheden. Daarom is het aan te raden om een korte intervisietraining te volgen of de bijeenkomsten professioneel te laten begeleiden.