Relaties en familie

In elke relatie, of het nou gaat om ouders, kinderen, broers, zussen of partners, is weleens sprake van spanningen. Tot op zekere hoogte is dit normaal en hoort het bij het leven. Soms kunnen spanningen echter dusdanig lang aanhouden of uit de hand lopen, dat ze leiden tot conflicten, ruzies, psychische en/of lichamelijke problemen. Een oplossing lijkt dan heel ver weg.

Het is prettig om te weten dat een ruzie of conflict niet oneindig hoeft te duren. Voor bijna elke ruzie of conflict bestaat er een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is. Maar als een ruzie al zo hoog is opgelopen, zie je die oplossing vaak niet meer. Een objectieve en onafhankelijke deskundige kan dan ingeschakeld worden om de communicatie weer op gang brengen.