Kinderen en jeugd

De problematiek waar kinderen en jongeren mee te maken kunnen hebben is divers. Problemen kunnen ontstaan in de thuissituatie of op school, kunnen te maken hebben met 'opgroeien' of met lichamelijke en verstandelijke beperkingen.

Pedagogen zijn bij uitstek diegenen die voor gangbare problematiek bij kinderen en jongeren hulp kunnen bieden. Bij verstoringen in de ontwikkeling ten gevolge van lichamelijke of verstandelijke beperkingen is een orthopedagoog de aangewezen persoon. Sommige psychologen specialiseren zich in het behandelen van kinderen. Zij noemen zich dan ook soms kinderpsycholoog.