Mediation

Voor bijna elke ruzie of conflict is er een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Maar vaak is de ruzie al zo hoog opgelopen en spelen emoties zo'n grote rol, dat een oplossing haast onmogelijk lijkt.

In zulke situaties kun je kiezen voor mediation: een vorm van conflictbemiddeling waarbij je, onder begeleiding van een bemiddelaar (mediator), samen met de andere partij tot een voor beiden aanvaardbare oplossing van het probleem komt. De mediator brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces.

Het grote verschil met advocaten is dat de mediator geen partij kiest en geen oplossingen oplegt of beslissingen neemt. Dat doe je zelf. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter.