Bedrijfscoaching

In de huidige economie volgen veranderingen elkaar snel op. Dit vraagt een grote mate van flexibiliteit van organisaties en de mensen die er werken. Een bedrijfscoach kan, als onafhankelijke gesprekspartner, managers en medewerkers ondersteunen bij het omgaan met deze veranderingen (en het stellen en realiseren van doelen)