Prestatie coaching

Prestatie coaching is een individueel begeleidingstraject met als doel je functioneren naar een hoger plan te tillen, door specifieke competenties en vaardigheden verder te ontwikkelen.

De aanleidingen voor prestatie coaching kunnen variëren: op eigen initiatief, ontwikkelpunten uit je functionerings- en/of beoordelingsgesprek, teleurstellende omzetcijfers etc.