Testen

Testen zijn uiterst nuttige hulpmiddelen bij vraagstukken rondom bijna alle aspecten van persoonlijke ontwikkeling. Het gebruik ervan heeft dan ook een hoge vlucht genomen.

Testen zijn er in veel variaties, waaronder:

  • Intelligentietests
  • Persoonlijkheidsvragenlijsten
  • Klinische en diagnostische tests
  • Competentietesten
  • Beroepskeuzetesten
  • Studiekeuzetesten

De resultaten van een test kunnen verhelderende inzichten opleveren. Vaak worden testen afgenomen door psychologen. Ook professionals op het gebied van studie- en beroepskeuze, loopbaanadvies, coaching, werving- en selectie, re-integratie en outplacement maken veelvuldig gebruik van testen. Het gebruik van klinische tests en psychologen is voorbehouden aan mensen die daar toestemming voor hebben. Veelal zijn dat dus psychologen of pedagogen.