Supervisor

Een supervisor is een leidinggevende die mensen begeleidt door middel van reflectie op hun werk. Een supervisor houdt toezicht op wat de begeleide, de supervisant, doet. Door werkervaringen en resultaten samen te bespreken geeft hij hem of haar vervolgens inzicht in zijn of haar sterke en zwakke punten, en hoe deze te benutten of verbeteren. Een goede supervisor helpt degene die hij begeleidt om het beste uit zichzelf te halen in zijn of haar functie.

Hoe word je supervisor?

Supervisors kunnen werkzaam zijn binnen verschillende branches. Supervisors mogen op geen andere wijze verbonden zijn met degenen die zij begeleiden in de werkverhouding. Er zijn verschillende cursussen en trainingen om supervisor te worden. Deze worden vaak gevolgd door managers die zich willen bekwamen in supervisie. Supervisoren zijn een beroepsgroep, waarvoor de opleiding Supervisiekunde bestaat.

Waarom een supervisor?

Een supervisor is er om je optimaal te laten presteren binnen je functie. Hij geeft je inzicht in je eigen handelen en kan het zo nodig verbeteren. Wanneer je ergens tegen aanloopt in je werk, of iets graag beter zou willen doen, is de supervisor er om je hierbij te helpen. Enkele onderwerpen waarbij een supervisor kan helpen zijn bijvoorbeeld het werken met cliënten of de omgang met collega's, daarnaast bespreekt hij ook zijn eigen manier van leidinggeven of werken. Een goede supervisor begeleidt, coacht, motiveert en inspireert.