Pedagoog

Een pedagoog houdt zich bezig met de opvoeding van kinderen. Hij biedt hulp bij problematiek in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen, zoals bijvoorbeeld onhandelbaarheid of psychologische problemen als gevolg van de thuissituatie. Een pedagoog is een opvoedkundige, die een universitaire of HBO opleiding in de pedagogiek afgerond heeft.

Waar houdt een pedagoog zich mee bezig?

Een belangrijk onderdeel van het werk van de pedagoog is het stellen van een diagnose bij kinderen die onhandelbaar zijn of gestremd worden in hun ontwikkeling. De pedagoog stelt een diagnose vaak aan de hand van interviews en diagnostische tests. Na het vaststellen van de problematiek adviseert de pedagoog de ouders of opvoeders van het kind over een passende opvoeding en behandeling van het kind. Hij geeft ook advies aan het kind of de jongere zelf, om het te leren omgaan met de problemen en het probleem eventueel op te lossen. De pedagoog overlegt bij diepgaande problematiek met bijvoorbeeld een psycholoog of orthopedagoog over de beste behandeling voor het kind.

Wanneer biedt een pedagoog hulp?

Een pedagoog geeft antwoord op alle vragen rondom de opvoeding van kinderen. Hij geeft advies bij problemen in de opvoeding van kinderen, en richt zich op de meest geschikte opvoeding voor bijvoorbeeld kinderen die onhandelbaar zijn of vastlopen in hun ontwikkeling. Een pedagoog biedt hulp aan kinderen en hun ouders wanneer hun problemen op te lossen zijn doormiddel van het toepassen van opvoedkundige technieken. Bij problemen van zwaardere aard kan behandeling door een orthopedagoog nodig zijn, bij vrijwel alle andere geestelijke en psychische problemen biedt een psycholoog hulp. Ook psychologen kunnen zich specifiek richten op kinderproblematiek, zij noemen zich ook wel kinderpsycholoog.

Hoe kan ik bij een pedagoog terecht?

Pedagogen kunnen werkzaam zijn in instellingen of pedagogische praktijken, of als zelfstandige werken in hun eigen praktijk. Je kunt zelf een afspraak maken door direct contact op te nemen met de praktijk of de pedagoog zelf, of doorverwezen worden door een huisarts. Ook psychologen of scholen kunnen doorverwijzingen geven naar een pedagoog.