Psychiater

Een psychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd in geestesziekten. In tegenstelling tot een psycholoog, die een opleiding in de psychologie heeft gevolgd, heeft een psychiater dus geneeskunde gestudeerd. Na de artsenopleiding heeft een psychiater zich vier en half jaar gespecialiseerd in de psychiatrie. De opleiding tot psychiater is dan ook alleen toegankelijk voor artsen.

Hoe gaat een psychiater te werk?

Een psychiater behandelt mensen met psychische stoornissen. Hij gaat op zoek naar de oorzaak van de mentale problemen van zijn cliënten, en stelt vervolgens een behandelplan samen. Dit behandelplan bestaat uit meerdere gesprekken met de patiënt, en ook zijn omgeving wordt in de behandeling betrokken. Daarnaast kan een psychiater medicijnen voorschrijven, iets waartoe een psycholoog niet bevoegd is. De problemen die een psychiater behandelt zijn vaak ernstiger van aard dan die waarvoor een psycholoog geraadpleegd kan worden. De patiënten van een psychiater blijven meestal dan ook langer onder behandeling.

Wanneer naar de psychiater?

Een psychiater is er voor de behandeling van vrijwel alle psychische stoornissen. Hij behandelt bijvoorbeeld psychoses en depressie, en helpt cliënten die het gevoel hebben vastgelopen te zijn door een psychiatrische aandoening. De psychiater behandelt de cliënt vanuit een medische benadering, de psychiatrie beschouwt psychiatrische aandoeningen als een ziekte. Door middel van therapie en medicatie probeert de psychiater het leven van de cliënt en zijn omgeving te vergemakkelijken, en de symptomen van de aandoening te verzachten.

Hoe kan ik bij een psychiater terecht?

Psychiaters zijn vaak werkzaam binnen instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Ook binnen ziekenhuizen vind je psychiatrische afdelingen waar vaak meerdere psychiaters werken. Daarnaast zijn er in Nederland privé praktijken in de psychiatrie. Je kunt een psychiater of psychiatrische instelling zelf benaderen, of doorverwezen worden door een huisarts of psycholoog.