Psychotherapeut

Een psychotherapeut is iemand die mensen die geestelijk lijden of ernstige psychosociale problematiek hebben, psychotherapie geeft. Een psychotherapeut heeft daarvoor na een opleiding in de psychologie nog een specialisatie gedaan om psychotherapie te mogen geven. Het gaat daarbij om de psychotherapeutische behandeling voor de complexere en meer in de persoonlijkheid van de patiënt liggende problematiek. Voor het beroep psychotherapeut is registratie in het BIG register van de overheid noodzakelijk.

Een psychotherapeut heeft de volgende taken

  • Stelt de diagnose vast bij patiënten, bijvoorbeeld aan de hand van gesprekken, diagnostische tests, etc.
  • Geeft therapeutische behandeling aan individuen, families of groepen.
  • Overlegt met andere disciplines (bijv. medische), bijv. over de beste behandeling voor cliënten.
  • Ontwerpt en implementeert behandelprogramma's, bijv. op het gebied van gedragsmodificatie of geestelijke gezondheid.
  • Werkt samen met andere disciplines bij het ontwerpen en implementeren van behandel- en interventieprogramma's.

Waarvoor kan ik bij een psychotherapeut terecht?

Een psychotherapeut richt zich heel specifiek op de psychotherapeutische behandeling van problematiek die ontwikkeling en normaal functioneren belemmert. Deze problematiek is daarbij van een structureel (niet recent of kortstondig) karakter en meestal direct verbonden met de persoonlijkheid van de patiënt. De omgeving van de patiënt, zoals gezin en familie, speelt hierin vaak een prominente rol en wordt daarom in de diagnose en psychotherapeutische behandeling actief betrokken. Ook een klinisch psycholoog en de psychiater zijn wettelijk bevoegd tot het behandelen van patiënten door middel van psychotherapie. De gezondheidspsycholoog (GZ psycholoog) mag alleen psychotherapeutische deeltechnieken uitvoeren.

Met vrijwel alle andere veelvoorkomende problemen rondom geestelijke gezondheid en psychische stoornissen kun je bij een reguliere psycholoog of eerstelijns psycholoog terecht. Wanneer er sprake is van ernstige psychische problemen waarbij ook medicatie noodzakelijk is moet er een psychiater geraadpleegd moeten worden. Voor advies en vrijwel alle vragen rondom opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren kun je bij een pedagoog terecht. Een orthopedagoog richt zich specifiek op zwaardere problematiek in de ontwikkeling van een kind. Hieronder vallen leerproblemen maar ook problematiek ten gevolge van verstandelijke en lichamelijke problemen

Hoe kan ik terecht bij een psychotherapeut?

Je kunt zelf direct contact opnemen met een psychotherapeut als deze een eigen praktijk voert. Een eventuele verwijzing van via een huisarts of bedrijfsarts is ook mogelijk en kan noodzakelijk zijn om kosten eventueel vergoed te krijgen.