Mediator

Een mediator is een conflictbemiddelaar die onpartijdig advies geeft in het geval van een conflict. Een mediator maakt hierbij geen juridische beslissingen aangaande het conflict, zoals een rechter doet. De mediator verdedigd ook niet een van beide partijen , zoals een advocaat zou doen. Hij levert enkel neutrale begeleiding om het conflict onderling op te lossen.

Wanneer een mediator?

Een mediator kan hulp bieden bij allerlei conflicten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • familieruzies
  • relatieconflicten
  • werkconflicten
  • voogdijconflicten
  • eigendomsconflicten

Door middel van gespreksbegeleiding en het bieden van nieuwe, onpartijdige inzichten probeert de mediator vervolgens een oplossing te bieden voor het conflict. De mediator houdt als het ware het onpartijdige overzicht over het conflict en stuurt het naar een vredevolle afloop.

Gesprekken met een mediator worden juridisch gedirigeerd door het mediation contract, ook wel mediation overeenkomst genoemd. In dit contract, dat zowel door beide partijen als de mediator afgesloten wordt, worden de volgende zaken geregeld:

  • spelregels
  • verdeling van de kosten
  • de rol van derden (bijvoorbeeld adviseurs of advocaten)
  • mandaten
  • vertrouwelijkheid

Hoe word je mediator?

Mediator is een vrij beroep, wat inhoudt dat er geen opleiding vereist is om jezelf mediator te noemen. Er zijn wel allerhande opleidingen en cursussen die opleiden tot mediator. In Nederland bestaat verder de titel NMI mediator, die uitgegeven wordt door het Nederlands Mediaton Instituut. Alleen mediators die een erkende basisopleiding tot mediator gevolgd hebben, en geslaagd zijn voor de kennistoets, worden opgenomen in het NMI register. De titel van NMI mediator is, in tegenstelling tot die van mediator, een beschermde titel.

Waar vind je een mediator?

Mediators zijn meestal werkzaam binnen hun eigen praktijk. Een mediator kan ook werken binnen een advies- of relatiebureau. Voor conflictbemiddeling kun je een mediator zelf rechtstreeks benaderen. Soms verwijzen bedrijven hun werknemers door naar een mediator, of worden cliënten bijvoorbeeld doorverwezen door een psycholoog of relatietherapeut. Let er bij het zelf benaderen van een mediator op welke cursussen en opleidingen de mediator op welke cursussen of opleidingen hij gevolgd heeft, en of de mediator is ingeschreven in het NMI register.