Coach

Een coach begeleidt mensen die iets in hun leven willen veranderen of met een ontwikkelingsvraagstuk zitten. De coach begeleidt, intervenieert, adviseert en traint hen zo nodig, op het niveau van gedrag en denken. Hij gebruikt hierbij technieken uit verschillende disciplines, zoals de psychologie, psychotherapie en pedagogiek. Coaching is ook bij uitstek geschikt voor mensen met keuzevragen, zoals bijvoorbeeld: wat wil ik met mijn werk?

Coaches vind je in uiteenlopende branches, uiteraard in de sportwereld, maar bijvoorbeeld ook in het bedrijfsleven of in de entertainment industrie. Men spreekt ook wel van life coaching wanneer de coach zich vooral richt op het begeleiden en vormen van een enkel individu. Je zou de life coach in dit geval kunnen zien als een persoonlijke begeleider en psycholoog zonder wetenschappelijke achtergrond in één.

Waar houdt een coach zich mee bezig?

Coaches begeleiden hun cliënten op verschillende vlakken. Vaak is er bij hun cliënten sprake van een verandering, ontwikkeling of een lastige situatie waarbij ze hulp wensen. De coach staat zijn cliënt bijvoorbeeld bij, bij:

 • verbeteren/herstellen van de persoonlijke balans
 • burn out of preventie daarvan
 • zingeving in het leven
 • verbetering van communicatievaardigheden
 • stress
 • talentontwikkeling
 • relatieproblemen
 • conflicthantering
 • loopbaan en studiekeuze
 • verbetering zelfvertrouwen
 • midlife en overgang

De coach helpt mensen bij hun persoonlijke groei en het uitstippelen van hun levensloop. Net als een loopbaanadviseur kan ook een coach advies en begeleiding geven bij het richting geven van een loopbaan.

Hoe word je coach?

Coaches hebben vaak verschillende opleidingen en cursussen gevolgd om mensen zo goed mogelijk te begeleiden, vormen en inspireren. Er bestaat geen officiële opleiding of kwalificering die vereist is om coach te worden. Wel zijn er verschillende HBO opleidingen die opleiden tot life coach. Voor coaches in de sportwereld bestaan meerdere cursussen en MBO en HBO opleidingen.

Waar vind je een coach?

Coaches werken vaak in hun eigen praktijk of bij een trainings- en coachingsbureau, of zijn in dienst bij universiteiten, welzijnsorganisaties en bedrijven. Een coach kan ook werkzaam zijn als freelancer bij bedrijven, scholen of universiteiten. Je kunt een coach zelf benaderen voor een consult, of doorverwezen worden door bijvoorbeeld je universiteit of werkgever.