Psycholoog

Een psycholoog behandelt cliënten met een psychische aandoening, stoornis of andere mentale problemen. Hij kan een diagnose stellen en begeleidt de cliënt vervolgens bij de behandeling van het probleem of de stoornis. Vaak bestaat deze behandeling uit persoonlijke gesprekken met enkel de cliënt, maar soms wordt ook de omgeving van de behandelde in de therapie betrokken.

Een psycholoog heeft een universitaire of HBO opleiding in de psychologie gevolgd. In Nederland is psycholoog geen beschermd beroep, wat inhoudt dat iedereen zich psycholoog zou kunnen noemen. Alleen psychologen die een universitaire opleiding afgerond hebben mogen zich echter als psycholoog registreren in het zogenaamde NIP register.

Verschillende soorten psychologen

Er bestaat een onderscheid tussen verschillende soorten psychologen. Bijvoorbeeld eerstelijns psychologen, klinisch psychologen, arbeidspsychologen of organisatiepsychologen of forensisch psychologen. In tegenstelling tot een psychiater is een psycholoog niet opgeleid tot arts. Hij is dan ook niet bevoegd om medicijnen voor te schrijven.

Wanneer naar de psycholoog?

Met vrijwel alle problemen rondom geestelijke gezondheid en psychische stoornissen kun je bij een psycholoog terecht. Deze kan de diagnose stellen en vervolgens een psychologische behandeling samenstellen. Wanneer een psycholoog ook psychotherapeut is kan hij ook een psychotherapeutische behandeling geven. Wanneer er sprake is van ernstige psychische problemen die ook medicatie behoeven zal een psychiater geraadpleegd moeten worden. De psycholoog kan je dan naar een psychiater doorverwijzen of in samenwerking met een psychiater een behandeling samenstellen. Voor psychische problemen rondom de ontwikkeling van kinderen kun je beter een pedagoog raadplegen, deze is gespecialiseerd problematiek met betrekking tot de opvoeding van kinderen.

Hoe kan ik bij een psycholoog terecht?

Psychologen zijn vaak werkzaam in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, in een praktijk met andere psychologen of als zelfstandige in hun eigen praktijk. Je kan een psycholoog zelf benaderen of doorverwezen worden door de huis- of bedrijfsarts. Let er bij het benaderen van een psycholoog op welke kwalificaties de psycholoog bezit, of hij beschikt over een NIP registratie en bij welke beroepsvereniging de psycholoog is ingeschreven.