Orthopedagoog

Een orthopedagoog houdt zich bezig met de behandeling van kinderen en jongeren die in hun ontwikkeling geremd worden door bijvoorbeeld psychische problemen of stoornissen, geestelijke beperkingen of leerstoornissen. Orthopedagogen zijn vaak werkzaam bij instellingen als de GGZ, jeugdhulpverlening of een instelling voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte jongeren. Een orthopedagoog heeft een academische opleiding pedagogiek gevolgd, met als specialisatie orthopedagogiek.

Hoe gaat een orthopedagoog te werk?

De orthopedagoog behandelt doorgaans zwaardere problematiek. Hier gaat het dus specifiek over ontwikkelingsproblemen in de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Hieronder vallen leerproblemen, maar ook problemen als gevolg van verstandelijke of lichamelijke beperkingen.

De orthopedagoog stelt voor ieder kind een behandeling- en begeleidingsplan samen, dat begint bij het nauwkeurig onderzoeken van de problematiek. Om een goede diagnose te kunnen stellen onderzoekt de orthopedagoog het kind in persoonlijke sessies. De orthopedagoog is bevoegd om wetenschappelijke IQ tests uit te voeren, de prestatiemotivatie van het kind te onderzoeken en faalangst vast te stellen. Als de orthopedagoog ook een opleiding tot GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist heeft gevolgd kan hij ook andere stoornissen diagnosticeren.

In een volgend stadium van de behandeling worden vaak ook de ouders of verzorgers van het kind betrokken. De orthopedagoog geeft hen adviezen en leert hen therapeutische handelingen die zij zelf toe kunnen passen om het kind te begeleiden. Zo zorgt de orthopedagoog ervoor dat het kind de opvoeding krijgt die het beste bij hem of haar aansluit.

Hoe kan ik bij een orthopedagoog terecht?

Een orthopedagoog is direct bereikbaar door zelf een afspraak te maken, maar vaak worden cliënten doorverwezen door de huisarts of eerstelijns psycholoog. Ook kun je via de GGZ in contact komen met een orthopedagoog.