Trainer

Een trainer begeleidt een groep mensen om te komen tot betere prestaties en / of voor persoonlijke ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan trainers op het gebied van sport en trainers die inhoudelijke kennis overbrengen (zoals een leraar).

Daarnaast zijn er ook trainers die zich richten op communicatie en gedrag. Je kunt hierbij denken aan trainers die je helpen om assertiever te worden, je presentatievaardigheden te vergroten, beter te kunnen solliciteren enzovoort. Een dergelijke trainer helpt je bewust te worden van je eigen communicatie en gedrag en welk effect dit heeft op anderen. In de training maakt hij vaak gebruik van theorieën en modellen uit de psychologie. Ook zorgt hij voor een veilige omgeving waarin je kunt oefenen in rollenspellen om je nieuwe vaardigheden in je communicatie eigen te maken. De trainer en de andere deelnemers geven je dan feedback op je gedrag.

Communicatietrainers hebben vaak een achtergrond als docent, psycholoog, maatschappelijk werker, loopbaanadviseur, manager, socioloog, coach enzovoort. Zij zijn dus vaak het vak ingerold vanuit een ander beroep waarin ze met mensen hebben gewerkt.

Trainers worden vaak ingehuurd door bedrijven voor de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden. Maar in veel gevallen kun je je ook zelf inschrijven voor een training, omdat je bijvoorbeeld je persoonlijke effectiviteit wilt vergroten. Trainers werken vaak zelfstandig of bij een trainingsbureau, een groot bedrijf (intern) of bij re-integratie, outplacement- of loopbaanadviesbureaus.

Het vak van (communicatie)trainer is van overheidswege niet beschermd. Met andere woorden; het is een vrij beroep en iedereen mag zich (communicatie)trainer noemen.