Arbeidspsycholoog

Een arbeidspsycholoog houdt zich bezig met de mens in relatie tot zijn werk en werkomgeving. Arbeidspsychologen helpen 'gestrande' werknemers om hun loopbaan weer op te pakken. De arbeidspsycholoog zal hiervoor eerst op zoek gaan naar de psychologische kern van het probleem, zoals een te hoge werkdruk, verveling in een functie of geen klik met collega's. Hierna kan hij door middel van bijvoorbeeld coaching, training of loopbaanadvies ervoor zorgen dat zijn cliënt weer plezier krijgt in zijn werk, of de overstap maakt naar een andere, beter passende functie.

Arbeidspsychologie

Een arbeidspsycholoog beoefent in de eerst plaats arbeidspsychologie. Het draait hierbij om de relatie tussen werkeigenschappen en het welzijn van een werknemer of ondernemer. Werkdruk, werkuren, de mate van verantwoordelijkheid en gebrek aan uitdaging in een functie zijn bijvoorbeeld factoren die het welzijn van een werknemer negatief kunnen beïnvloeden. De arbeidspsycholoog gaat op zoek naar deze factoren en helpt de werknemer ze op te lossen.

Organisatiepsychologie

Een arbeidspsycholoog houdt zich ook bezig met organisatiepsychologie. We spreken daarom ook wel over arbeids- en organisatiepsycholoog. Ook in de organisatiepsycholoog staat het welzijn van de werknemer voorop, maar hierbij wordt meer gekeken naar factoren die samenhangen met de opbouw van de organisatie waarin hij werkzaam is. Denk bijvoorbeeld aan het team waarin de werknemer werkt, of zijn directe leidinggevende. Een verstoorde relatie met collega's of het gebrek aan een klik met de leidinggevende kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de werknemer niet tevreden is in zijn werk.

Naar de arbeidspsycholoog

Een arbeidspsycholoog is er niet alleen om bestaande problemen op te lossen. Hij kan er ook voor zorgen dat problemen zich niet (verder) ontwikkelen, en hiermee bedrijf en werknemer veel ellende besparen. Wanneer je je niet tevreden voelt in je baan of je het gevoel hebt dat er ergens 'iets niet goed zit' kan een arbeidspsycholoog helpen de problemen te benoemen en tegen te gaan. En ook wanneer er op het eerste gezicht niets mis lijkt kan een arbeidspsycholoog verhelderende inzichten en steun bieden. Je kunt zelf een goede arbeidspsycholoog benaderen, of worden doorverwezen door bijvoorbeeld je werkgever of de bedrijfsarts.