Gezondheidszorg psycholoog

Gezondheidszorg psycholoog of GZ psycholoog is de titel voor een universitair geschoolde psycholoog die na het behalen van zijn diploma nog enkele jaren postdoctoraal onderwijs heeft gevolgd, en gecombineerd daarmee minimaal twee jaar werkervaring heeft opgedaan als psycholoog. De GZ psycholoog verricht psychologisch onderzoek een geeft psychologische behandelingen. Hij kan zich ontwikkelen tot klinisch psycholoog door de opleiding hiertoe te volgen, die alleen toegankelijk is voor GZ psychologen.

Een Gezondheidszorg psycholoog is geregistreerd in het BIG-register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg), een overheidsregister waarin erkende gezondheidswerkers zijn geregistreerd. Volgens de wet BIG is gezondheidszorg psycholoog een beschermde titel in Nederland.

Welke problemen behandelt een Gezondheidszorg psycholoog?

De gezondheidszorg psycholoog behandelt voornamelijk enkelvoudige psychische en psychosociale problemen die recent bij de cliënt ontstaan zijn. Onder deze problemen vallen bijvoorbeeld psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en psychische problemen als gevolg van lichamelijke ziekte, invaliditeit en handicaps. De GZ psycholoog zal deze problemen zelfstandig en in een beperkt aantal sessies behandelen. Hij beheerst hiervoor een aantal psychologische en psychotherapeutische technieken.

Waar vind ik een Gezondheidszorg psycholoog?

Gezondheidszorg psychologen zijn breed inzetbaar, en vind je dan ook in tal van functies binnen de geestelijke gezondheidszorg. Ze zijn veelal werkzaam binnen instellingen en klinieken, en hebben soms hun eigen praktijk.

Hoe kom ik bij de Gezondheidszorg psycholoog onder behandeling?

Je kunt de GZ psycholoog zelf benaderen om een afspraak te maken, dit is aan te raden als je bijvoorbeeld voorkeur hebt voor een bepaalde psycholoog of instelling. Ook kun je doorverwezen worden door de huisarts of bedrijfsarts. Om behandeling vergoed te krijgen van de verzekering is het noodzakelijk dat de betreffende gezondheidszorg psycholoog over een GZ registratie beschikt.