Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen

Juristen, sociaal-wetenschappers en scheppende en uitvoerende kunstenaars

Onderwijsgevenden

Specialisten op het gebied van bedrijfsbeheer en administratie

Specialisten op het gebied van de gezondheidszorg

Specialisten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie

Wetenschappers en ingenieurs