Leidinggevende functies

Directeuren van grote ondernemingen, beleidvoerende functies, leden van wetgevende lichamen

Leidinggevende functies in het hotel- en restaurantwezen, in de detail- en groothandel en op het gebied van andere diensten

Leidinggevende functies op administratief en commercieel gebied

Leidinggevende functies op het gebied van productie en gespecialiseerde diensten