Bedieningspersoneel van machines voor de vervaardiging van producten van rubber