Beroep operator machine voor rubberproductie

Operators machine voor rubberproductie bedienen machines die rubberproducten uit natuurlijk en synthetisch rubber kneden, mengen, kalanderen, vormen, extruderen en vulkaniseren. Ze meten de ingrediënten voor het mengen af en laden ze in de machine. Operators machine voor rubberproductie regelen en houden tijdens de productie toezicht op de temperatuur, de druk en de snelheid.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Omstandigheden bij de verwerking van rubber controleren

  Toezicht houden op de productieparameters en -voorwaarden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de kwaliteit van de rubberproducten is zoals verwacht.

 • Materialen selecteren om te verwerken

  Uitvoeren van de selectie van de juiste materialen om deze te verwerken en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de specificaties.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Grondstoffen meten

  Meten van de grondstoffen voor het laden in de mixer of in machines, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de specificaties.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Parameters van productieprocessen optimaliseren

  De parameters van het productieproces zoals debiet, temperatuur of druk optimaliseren en beheren.

 • Rubbermachines afstellen

  Rubbermachines afstellen zoals voorgeschreven door de specificaties, hun snelheid, druk en temperatuur regelen.

 • Verwerkingsmachines voor rubber vullen

  De verwerkingsmachine laden met de juiste grondstof of halfverwerkte materialen zoals rubber, pigment of andere chemicaliën volgens de formulespecificatie.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Verontreiniging vermijden

  Vermenging of verontreiniging van materialen vermijden.

Optionele kennis en vaardigheden

passende beschermende uitrusting dragen opslagruimten bewaken grondstoffen scheiden voorraadniveaus bewaken mixer schoonmaken verslag doen van testresultaten kleur toevoegen een cnc-controller programmeren ergonomisch werken productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd machineonderhoud uitvoeren laboratoriumproeven uitvoeren rubberbladen klaarmaken veilig met chemicaliën werken rubbermengmachines bedienen defecte productiematerialen melden automatische machines controleren machines voor het rubberextrusieproces bedienen kwaliteit van producten controleren producttests uitvoeren levering van grondstoffen beheren planlezen testgegevens vastleggen veiligheid van opgeslagen voorraad garanderen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

Source: Sisyphus ODB