Beroep Constructeur

Constructeur
Credits: Shutterstock.com

Bouwkundig Constructeurs zijn ingenieurs die berekeningen maken en conclusies trekken over bouwwerken, zoals op sterkte, stabiliteit en duurzaamheid, door experimenten uit te voeren op virtuele modellen. Ze testen ook productieprocessen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken constructeur

 • Voert voorbereidend onderzoek uit, bijv. door bouwplaatsen te inspecteren.
 • Overlegt met cliënten en andere relevante contacten (zoals overheden, ingenieurs) om relevante informatie in te winnen.
 • Ontwerpt het skelet/de draagstructuur van gebouwen.
 • Ontwikkelt bouwplannen conform relevante gebouwencodes en voorschriften.
 • Geeft advies aan cliënten en andere betrokken partijen, bijv. over materialen en werkprocedures.
 • Maakt ontwerpen, schaaltekeningen etc., bijv. met behulp van computer-aided design (CAD) apparatuur.
 • Beschrijft specificaties en standaarden voor bouwmaterialen.
 • Evalueert en implementeert werkplannen en tekeningen van derde partijen.
 • Onderhandelt met aannemers bijv. over de kosten en de werkplanning.
 • Coördineert en beheert de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten.
 • Controleert en houdt toezicht op alle fasen van het constructieproces.
 • Inspecteert projectlocaties om het werk te coördineren, de voortgang te bewaken en om conformiteit aan de ontwerpspecificaties en voorschriften te waarborgen.

Gerelateerde beroepen techniek

 • Arbo ingenieur (wo)
 • Baggerspecialist
 • Elektrotechnisch ingenieur
 • Hoofd afdeling engineering
 • Hoofd afdeling installatie, reparatie
 • Hoofd afdeling technische dienst
 • Ingenieur (wo), anders
 • Ingenieur autotechniek (wo)
 • Ingenieur chemie, chemische technologie (wo)
 • Ingenieur hydraulica (wo)
 • Ingenieur industrieel ontwerp (wo)
 • Ingenieur Installatietechniek
 • Ingenieur logistieke processen (wo)
 • Ingenieur lucht- en ruimtevaarttechnologie (wo)
 • Ingenieur maritieme techniek (wo)
 • Ingenieur materiaalkunde (wo)
 • Ingenieur meet- en regeltechniek (wo)
 • Ingenieur milieutechnologie (wo)
 • Ingenieur technische bedrijfskunde
 • Ingenieur vliegtuigtechnologie (wo)
 • Ingenieur warmte en koude techniek (wo)
 • Ingenieur weg- en waterbouwkunde (wo)
 • Octrooigemachtigde
 • Planoloog
 • Wachtwerktuigbouwkundig technicus

Source: Sisyphus ODB