Beroep Gemeenteraadslid

De gemeenteraadsleden vertegenwoordigen de inwoners van een stad of dorp in de gemeenteraad en voeren lokale wetgevende taken uit. Zij onderzoeken de zorgen van de bewoners en reageren daarop op een gepaste manier, en vertegenwoordigen het beleid en de programma's van hun politieke partij ook in de gemeenteraad. Zij communiceren met overheidsfunctionarissen om ervoor te zorgen dat de gemeente en haar agenda vertegenwoordigd zijn en houden toezicht op alle activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad vallen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken gemeenteraadslid

 • Controleren of het college van B&W de gemeente goed bestuurt.
 • Beslissingen nemen over zaken die worden voorgelegd door het college van B&W; of zelf initiatief nemen.
 • Kaders stellen voor het beleid en de gang van zaken in de gemeente.
 • Behartigen van belangen van de achterban.
 • Goedkeuren (of afkeuren) van financiële besluiten van het college van B&W.

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bedrijfsvergunningen
 • Ambtenaar bouwvergunningen
 • Ambtenaar uitgifte paspoorten
 • Beleidsmedewerker sociale zekerheid
 • Burgemeester, wethouder
 • Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen
 • Gemeente-ambtenaar
 • Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent
 • Manager/directeur openbaar bestuur

Source: Sisyphus ODB