Beroep Ingenieur civiele techniek (hbo)

Ingenieur civiele techniek (hbo)
Credits: Shutterstock.com

Technici grond-, weg- en waterbouw (infra) helpen bij het ontwerp en de uitvoering van bouwplannen en nemen organisatorische taken op zich, bijvoorbeeld bij de planning en het toezicht, en bij het bieden op en factureren van bouwwerkzaamheden. Zij berekenen ook de materiaalbehoefte, helpen bij de inkoop en organisatie en zorgen voor de kwaliteit van de bouwmaterialen.Infra technici kunnen technische taken op het gebied van de grond-, weg- en waterbouw verrichten en strategieën voor de beleidsuitvoering voor wegwerkzaamheden, verkeerslichten, riolering en waterbeheersystemen ontwikkelen en daarover adviseren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken ingenieur civiele techniek (hbo)

 • Voert berekeningen uit (bijv. afmetingen, oppervlakte, lengteprofielen, component specificaties) met behulp van rekenmachine of computer.
 • Plant en voert veldonderzoeken, inspecties of technische onderzoeken uit (bijv. van grond, afwatering en watervoorzieningsystemen, (snel)wegennet, gebouwen of constructies).
 • Analyseert de kenmerken van projectlocaties en rapporteert over de bevindingen (bijv. door het ontwerpen van plannen, overzichten en diagrammen).
 • Registreert projectwerkzaamheden en relevante gegevens, stelt rapportages op.
 • Maakt tekeningen en ontwerpen voor projecten.
 • Ontwikkelt projectplannen en maakt een inschatting van de kosten.
 • Leest en beoordeelt tekeningen van projecten en de specificaties van constructies, bijv. om de afmetingen van constructies en de materiaalbenodigheden vast te stellen.
 • Bespreekt het project met de opzichter, neemt relevante zaken door zoals de bodem- en terreincondities, de voorbereidingen die getroffen moeten worden en de oplevering.
 • Inspecteert de projectlocatie en beoordeelt het werk van de aannemer kritisch zodat eventuele ontwerpfouten tijdig gesignaleerd worden en om er zeker van te zijn dat volgens voorschriften en regels wordt gewerkt.
 • Rapporteert over eventuele problemen die zich voordoen op de projectlocatie en neemt (in overleg) passende maatregelen.

Gerelateerde beroepen specialist, technicus

 • Chemisch technicus, ing
 • Geologisch of mineraal technicus
 • Geologisch, meteorologisch technicus
 • Ingenieur computertechniek (hbo)
 • Ingenieur elektrotechniek (hbo)
 • Ingenieur werktuigbouwkunde (hbo)
 • Metaalkundige
 • Milieuvervuilingsspecialist
 • Monsternemer geologische monsters
 • Scheepsbouwkundige
 • Technicus kernenergiecentrale
 • Technicus vliegtuigcommunicatiesystemen
 • Werktuigbouwkundig technicus

Source: Sisyphus ODB