Beroep Onderwijsassistent groep 1 en 2 basisonderwijs

De onderwijsassistenten ondersteunen de leerkracht van de eerste groepen van de basisschool. Zij assisteren bij het lesgeven in de klas, bij de begeleiding in de klas in afwezigheid van de leerkracht, en bij het organiseren, ontwikkelen en in de praktijk brengen van het dagprogramma. De onderwijsassistenten monitoren en helpen studenten in groepsverband en individueel, en richten zich vooral op de leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben die de leerkracht niet kan bieden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen lager onderwijs

  • Leerkracht basisonderwijs
  • Leerkracht speciaal basisonderwijs
  • Manager/directeur basisschool
  • Onderwijs-assistent

Source: Sisyphus ODB