Beroep Operator energieproductiebedrijf

Operator energieproductiebedrijf
Credits: Shutterstock.com

Operators van energiecentrales onderhouden en exploiteren de apparatuur in energiecentrales en andere energieproductiecentrales. Ze herstellen storingen, bedienen machines rechtstreeks of vanuit een controlekamer en behandelen materialen die betrekking hebben op elektriciteitsproductie met inachtneming van veiligheids- en milieuprocedures. Ze verzorgen de interactie tussen elektrische energievoorzieningen en zorgen voor een veilige distributie.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken operator energieproductiebedrijf

 • Controleert en houdt toezicht op boilers, turbines, generators en hulpinstallaties in energiecentrales.
 • Controleert de opgewekte elektriciteit vanuit een centraal punt door de bediening en controle van kleppen, knoppen en meters.
 • Controleert processen en uitrusting voor het omgaan met afvalproducten.
 • Coördineert en plant de energieladingen en lijnspanning.
 • Stelt rapporten en verslagen op, bijvoorbeeld van het functioneren van de installatie, instrument aflezingen en schakeloperaties.
 • Controleert en onderhoudt hulpinstallaties zoals pompen, ventilatoren, compressoren, koelers, filters, etc., om water, brandstof, smeermiddelen, zuurstof, hulpstroom, etc. te leveren.
 • Reinigt en smeert uitrusting zoals generatoren, turbines, pompen en compressoren.
 • Communiceert met systeemoperatoren, bijvoorbeeld om de transmissielading en -frequentie te regelen en te coördineren.
 • Start en stopt generatoren en sluit ze aan en af van de circuits.
 • Reageert op noodgevallen zoals vuur of omgevingsrisico's.

Gerelateerde beroepen nutsbedrijven

 • Ingenieur elektriciteit (hbo)
 • Meewerkend voorman nutsbedrijf
 • Meteropnemer nutsbedrijven
 • Procesoperator afvalwaterverwerking
 • Procesoperator drinkwaterbehandeling
 • Waterputten boorder

Source: Sisyphus ODB