Beroep administratief medewerker belastingen

Administratief medewerkers belastingen verzamelen financiële informatie om boekhoudings- en belastingdocumenten voor te bereiden. Zij verrichten ook administratieve taken.

Administratief medewerker belastingen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Belastingwetgeving

  Belastingwetgeving die van toepassing is op een specifiek specialisatiedomein, zoals invoerbelasting, omzetbelasting, enz.

 • Boekhoudregelgeving

  Methoden en voorschriften voor het voeren van een correcte boekhouding.

 • Boekhoudkundige technieken

  De technieken voor het registreren en samenvatten van zakelijke en financiële transacties en het analyseren, verifiëren en rapporteren van de resultaten.

 • Schuldclassificatie

  De diverse categorieën schulden, waaronder overheidsschulden, schulden met overheidsgarantie, private schulden zonder garantie, deposito's bij centrale banken enz.

 • Fraudedetectie

  De technieken die worden gebruikt voor het opsporen van frauduleuze activiteiten.

Vaardigheden

 • Schuldkosten berekenen

  De hoogte berekenen van het verschuldigde bedrag en de basisrekenbeginselen toepassen om dit te doen.

 • Administratieve taken uitvoeren

  Het uitvoeren van administratieve taken zoals het archiveren, het typen van rapporten en het onderhouden van postcorrespondentie.

 • Inlichten over fiscale plichten

  Organisaties en personen inlichten over hun specifieke fiscale plichten en over de wet- en regelgeving betreffende fiscale processen zoals belastingheffingen.

 • Jaarrekeningen interpreteren

  De belangrijkste regels en indicatoren in de financiële staten lezen, begrijpen en interpreteren. De belangrijkste informatie uit de financiële staten extraheren, afhankelijk van de behoeften en deze informatie integreren in de ontwikkeling van de plannen van de afdeling.

 • Belastingaangifteformulieren voorbereiden

  Alle aftrekbare belastingen die tijdens het kwartaal of het fiscale jaar werden geïnd, optellen om belastingaangifteformulieren in te vullen en ze terugvorderen bij de overheid voor de aangifte van de belastingverplichtingen. De documenten en gegevens bewaren die de transactie ondersteunen.

 • Belastingdocumenten inspecteren

  Bestanden en documentatie over belastingzaken inspecteren om er zeker van te zijn dat er geen sprake is van onjuiste of bedrieglijke activiteiten en dat de procedure in overeenstemming is met de wetgeving.

 • Belastingen berekenen

  De belastingen berekenen die door een individuele persoon of organisatie moeten worden betaald of die moeten worden terugbetaald door een overheidsinstelling, in overeenstemming met specifieke wetgeving.

Optionele kennis en vaardigheden

boekhoudsystemen gebruiken goederen inschatten die in beslag kunnen worden genomen belastingaangiften inspecteren financiële transacties verwerken boekhouding controleren informatie over belastingwetgeving verstrekken financiële geschillen behandelen processen van de boekhoudafdeling advies geven over fiscaal beleid advies geven over belastingplanning belastingprocedures onderzoeken insolventiewetgeving rekeningen beheren kadastrale belastingen vertrouwelijkheid in acht nemen

Source: Sisyphus ODB