Beroep administratief medewerker hypotheken

Administratief medewerkers hypotheken beoordelen en geven toestemming voor de goedkeuring van kredietaanvragen door particulieren en bedrijven. Zij zorgen voor volledige transacties tussen kredietinstellingen, kredietnemers en verkopers. Administratief medewerkers hypotheken zijn specialisten op het gebied van hypothecaire kredieten en kredietverlening aan consumenten en bedrijven.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

 • Bankactiviteiten

  Het brede en voortdurend groeiende scala aan bankactiviteiten en financiële producten van banken, uiteenlopend van persoonlijke bankdiensten, corporate banking, zakenbankieren en private banking tot verzekeringen, valutahandel, grondstoffenhandel en de handel in aandelen, futures en opties.

 • Processen voor kredietcontrole

  De verschillende technieken en procedures die worden toegepast om ervoor te zorgen dat krediet wordt gegeven aan geschikte klanten en dat zij op tijd betalen.  

Vaardigheden

 • Kredietgeschiedenis van klanten bewaren

  De kredietgeschiedenis van cliënten met relevante transacties, bewijsstukken en gegevens over hun financiële activiteiten creëren en in stand houden. Zorgen dat deze documenten bijgewerkt worden in geval van analyse en openbaarmaking.

 • Beslissen over kredietaanvragen

  Rekening houden met de risicobeoordeling en -analyse en de eindbeoordeling van de kredietaanvraag uitvoeren om de lening goed te keuren of te weigeren en de noodzakelijke procedures na het besluit in gang te zetten.

 • Kredietportefeuilles controleren

  De lopende kredietverplichtingen controleren om anomalieën met betrekking tot de schema’s, herfinanciering, goedkeuringslimieten enz. op te sporen en onjuiste uitbetalingen vast te stellen.

 • Informatie geven over rentevoeten

  Kandidaat-kredietnemers informeren over het tarief waartegen vergoedingen voor het gebruik van activa, zoals geleend geld, aan de kredietverstrekker worden betaald en tegen welk rentepercentage er geleend wordt.

 • Kandidaat-leners interviewen

  Interviews afnemen bij kandidaten die voor verschillende doeleinden een banklening aanvragen. Vragen stellen om de goodwill en de financiële middelen van kandidaten voor het terugbetalen van de lening te testen.

 • Kredietwaardigheid controleren

  De kredietdossiers van een persoon analyseren, zoals kredietrapporten die een overzicht geven van diens kredietwaardigheid en alle risico's die aan de toekenning van een lening zijn verbonden.

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

 • Kredietwaardigheid beoordelen

  De kredietwaardigheid onderzoeken en zoeken naar informatie hierover van ondernemingen en bedrijven, verstrekt door kredietwaardigheidsbureaus om vast te stellen hoe groot de kans is dat de debiteur in gebreke blijft.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Jaarrekeningen interpreteren

  De belangrijkste regels en indicatoren in de financiële staten lezen, begrijpen en interpreteren. De belangrijkste informatie uit de financiële staten extraheren, afhankelijk van de behoeften en deze informatie integreren in de ontwikkeling van de plannen van de afdeling.

 • Leningen analyseren

  Onderzoeken en analyseren van de leningen die aan organisaties en individuele personen verstrekt worden via verschillende vormen van krediet zoals debet-compensatie, exportkredieten, termijnkredieten en de aankoop van handelswissels.

Optionele kennis en vaardigheden

financiële informatie over eigendommen verzamelen executie schuldsystemen effecten businessplannen analyseren communiceren met bankiers eigendomsrecht belangen van de klant beschermen kredietrisicobeleid toepassen schulddossiers van klanten bijhouden helpen bij kredietaanvragen hypotheekrisico's beoordelen boekhouding controleren klantendiensten kredietaanvragen beheren hypotheekleningen bedrijfsleningen ondersteuning geven bij financiële berekeningen schuldclassificatie financiële informatie samenvatten belastingwetgeving betrouwbaarheid van klanten beoordelen documenten van hypotheekleningen onderzoeken advies geven over risicobeheer advies geven over financiële zaken

Source: Sisyphus ODB