Beroep administratief medewerker juridisch secretariaat

administratief medewerker juridisch secretariaat
Credits: Shutterstock.com

Administratief medewerkers van een juridisch secretariaat voeren de dagelijkse administratieve activiteiten uit van ondernemingen, kantoren van notarissen en bedrijven. Ze voeren activiteiten uit zoals het schrijven van mails, telefoon-antwoorden en typen. Zij combineren deze activiteiten met specifieke kennis van en inzicht in de procedures en codes die in juridische zaken worden gehanteerd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken administratief medewerker juridisch secretariaat

 • Prepareert en verwerkt juridische documenten en geschriften zoals aktes, testamenten, beëdigde verklaringen, contracten, overeenkomsten, dagvaardigingen, klachten, hoger beroep en gerechtelijke verzoeken, vaak op basis van gedicteerde aantekeningen.
 • Mailt, faxt of regelt de aflevering van juridische correspondentie aan cliënten, getuigen, rechtbankmedewerkers en andere partijen.
 • Beantwoordt en voert telefoongesprekken, beantwoordt vragen en stuurt cliënten naar de juiste experts.
 • Plant en maakt afspraken.
 • Stelt kantoormemo's op en typt deze uit.
 • Maakt fotokopieën van correspondentie, documenten en andere gedrukte informatie.
 • Woont zittingen bij van de rechtbank, gerechtelijke bijeenkomsten of onderhandelingen, zoals interviews met cliënten, hoorzittingen of getuigenverklaringen en maakt aantekeningen of notulen.
 • Controleert en beoordeelt uitgaande documenten en correspondentie om ervoor te zorgen dat de documenten in overeenstemming zijn met juridische procedures en grammatica.
 • Organiseert en onderhoudt juridische bibliotheken, documenten en procesgegevens.
 • Assisteert advocaten bij het verzamelen van informatie voor zaken en in het voorbereiden van concepten van juridische documenten.
 • Bekijkt gerechtelijke publicaties en doorzoekt gegevensbestanden om gerechtelijke uitspraken te identificeren die relevant zijn voor lopende zaken, en om informatie te vinden over veranderingen in wetgeving, uitspraken van de Hoge Raad, etc.

Gerelateerde beroepen secretariaat

 • Bestuurssecretaresse
 • Directiesecretaris
 • Medische secretaresse of receptioniste
 • Notulist
 • Office manager
 • Project-secretaresse
 • Secretaresse
 • Secretaresse - PA
 • Secretaresse, anders
 • Team- of afdelingssecretaresse

Kennis

 • Processen van de juridische afdeling

  De verschillende processen en taken, het jargon en de rol in een organisatie, en andere specifieke kenmerken van de juridische afdeling binnen een organisatie zoals octrooien, rechtszaken en naleving van de wet.

 • Juridische terminologie

  De speciale termen en zinnen die in juridische zaken wordt gebruikt.

 • Procesrecht

  Het recht dat de procedurevoorschriften omvat die in de rechtbank worden gevolgd, en de voorschriften betreffende de burgerlijke en strafrechtelijke procedures.

Vaardigheden

 • Juridische documenten opstellen

  Juridische documenten met betrekking tot een specifieke zaak opstellen en verzamelen als hulp bij een onderzoek of voor een terechtzitting, op een manier die voldoet aan de wettelijke voorschriften, en ervoor zorgen dat de gegevens naar behoren worden bijgehouden.

 • Deadlines halen voor het voorbereiden van rechtszaken

  Planning en aanpassing van de tijdschema’s voor het opstellen van de juridische documenten, het verzamelen van informatie en bewijsmateriaal, en het contact opnemen met cliënten en juristen om de zaak goed voor te bereiden.

 • Telefonisch communiceren

  Telefonisch contact verzorgen door tijdig, professioneel en beleefd oproepen uit te voeren en te beantwoorden.

 • Personeelsagenda beheren

  Plannen en bevestigen van afspraken voor het personeel van het kantoor, voornamelijk managers en leidinggevende werknemers, met externe partijen.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Routineactiviteiten op kantoor uitvoeren

  De werkzaamheden programmeren, voorbereiden en uitvoeren die nodig zijn voor de dagelijkse uitvoering van de activiteiten, zoals de verzending van post, het ontvangen van benodigdheden, de managers en werknemers op de hoogte houden, en ervoor zorgen dat de werking vlot verloopt.

 • Administratieve taken uitvoeren

  Het uitvoeren van administratieve taken zoals het archiveren, het typen van rapporten en het onderhouden van postcorrespondentie.

Optionele kennis en vaardigheden

rekeningen beheren kernwoorden omzetten in volledige teksten rechtszittingen bestuderen technische communicatievaardigheden toepassen gerechtelijke procedures handgeschreven teksten ontcijferen beheer van rechtszaken vergaderingen regelen burgerlijk procesrecht omgaan met bewijsmateriaal verkoopfacturen opstellen juridische documenten herzien juridisch onderzoek leden van de rechtbank informeren burgerlijk recht

Source: Sisyphus ODB