Beroep administratief medewerker ledenadministratie

Administratief medewerkers ledenadministratie zorgen voor een doeltreffende administratie van lidmaatschap, documentatie en communicatie. Zij ondersteunen de werving voor het lidmaatschap, de lopende aanvragen voor lidmaatschap en de vernieuwingsprocedures.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Klantendiensten

  Processen en beginselen die betrekking hebben op de klant, opdrachtgever, gebruiker en op persoonlijke diensten; daartoe kunnen procedures behoren voor het evalueren van de tevredenheid van klanten of gebruikers.

 • Verkoopstrategieën

  De principes betreffende klantgedrag en doelmarkten met als doel de verkoop van een product of een dienst te promoten.

Vaardigheden

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Leden werven

  Uitvoeren van de beoordeling en werving van leden.

 • Ledenbestanden beheren

  Informatie over het lidmaatschap toevoegen en actualiseren en informatie over statistieken over het lidmaatschap analyseren en rapporteren.

 • Leden beheren

  Ervoor zorgen dat de leden hun bijdragen betalen en dat ze informatie krijgen over vakbonds- of organisatie-activiteiten.

 • Ledenadministratie volledig beheren

  Toezicht houden op en uitvoeren van diverse taken in het ledenadministratieproces, zoals het rapporteren van lidmaatschapsnummers, ervoor zorgen dat de website wordt beoordeeld en onderhouden en het schrijven van nieuwsbrieven.

 • Administratie uitvoeren

  Administratief werk verrichten en public relations verzorgen.

 • Klantenservice bieden

  Zorgen voor een goede service voor alle leden door regelmatig toezicht te houden op de mailbox, door problemen met het lidmaatschap op te lossen en door de leden te adviseren over voordelen en verlengingen.

 • Routineactiviteiten op kantoor uitvoeren

  De werkzaamheden programmeren, voorbereiden en uitvoeren die nodig zijn voor de dagelijkse uitvoering van de activiteiten, zoals de verzending van post, het ontvangen van benodigdheden, de managers en werknemers op de hoogte houden, en ervoor zorgen dat de werking vlot verloopt.

 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

  Mensen in een professionele context bereiken en ontmoeten. Raakvlakken zoeken en uw contacten gebruiken in het belang van beide partijen. De mensen in uw persoonlijke professionele netwerk volgen en op de hoogte blijven van hun activiteiten.

Optionele kennis en vaardigheden

kantoorsoftware onafhankelijke operationele besluiten nemen verantwoordelijkheid tonen campagnes ontwikkelen betalingen verwerken creatieve processen stimuleren klachten behandelen deadlines halen folders schrijven omgaan met druk door onverwachte omstandigheden klachten van klanten afhandelen werkgerelateerde verslagen schrijven

Source: Sisyphus ODB