Beroep administratief medewerker medisch secretariaat

Administratief medewerkers medisch secretariaat werken zeer nauw samen met gezondheidswerkers. Zij bieden kantoorondersteuning zoals het behandelen van correspondentie, het vastleggen van afspraken en het beantwoorden van vragen van patiënten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Klinische verslagen

  De methoden, beoordelingspraktijken, referenties en procedures voor het verzamelen van adviezen die nodig zijn voor het opstellen van klinische verslagen.

 • Medische informatica

  De processen en tools die worden gebruikt voor de analyse en verspreiding van medische gegevens via computersystemen.

 • Administratieve taken in een medische omgeving

  De medisch-administratieve taken, waaronder patiëntenadministratie, afsprakensystemen, patiëntgegevens en herhaalrecepten.

Vaardigheden

 • Typen op elektronische apparaten

  Snel en foutloos typen op elektronische apparaten zoals computers om een snelle en nauwkeurige gegevensinvoer te garanderen.

 • Algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen

  Kwalitatieve en kwantitatieve gegevens uit de analoge gegevens van de gebruiker van de gezondheidszorg verzamelen en steun verlenen bij het invullen van de vragenlijst over de huidige en voorgeschiedenis en de door de arts uitgevoerde metingen/tests registreren.

 • Vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren

  De vertrouwelijkheid van de informatie over de ziekte en de behandeling van de gebruikers van de gezondheidszorg in acht nemen en in stand houden.

 • Vragen van patiënten beantwoorden

  Op vriendschappelijke en professionele wijze reageren op alle vragen van de huidige of potentiële patiënten en hun families, namens een gezondheidszorginstelling.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Medische monsters versturen

  Medische monsters met de juiste informatie naar het medisch laboratorium sturen voor het uitvoeren van tests.

 • Personeelsagenda beheren

  Plannen en bevestigen van afspraken voor het personeel van het kantoor, voornamelijk managers en leidinggevende werknemers, met externe partijen.

 • Telefonisch communiceren

  Telefonisch contact verzorgen door tijdig, professioneel en beleefd oproepen uit te voeren en te beantwoorden.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

Optionele kennis en vaardigheden

informatie over behandelde patiënten registreren in vreemde talen communiceren met zorgverleners evenementen organiseren verzekeringsbehoeften analyseren toezicht houden op betaalprocedures rekeningen beheren goederen bestellen papierwerk afhandelen reisarrangementen voor personeel organiseren vergaderingen regelen wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven verzekeringsrecht schema's plannen pathologie verantwoordelijkheid tonen werken in multidisciplinaire gezondheidsteams een computer gebruiken soorten verzekeringen actief luisteren gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren medische terminologie formulieren invullen medische verzekeringsclaims verwerken professionele documentatie in de gezondheidszorg transcriptiemethoden dialogen transcriberen factureringsgegevens van gebruikers van gezondheidszorg registreren werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg rekeningen opstellen

Source: Sisyphus ODB