Beroep administratief medewerker onderwijsinstelling

Administratief medewerkers onderwijsinstelling organiseren en beheren de administratie, ondersteuningssystemen en (studenten)activiteiten van een onderwijsinstelling. Zij vervullen diverse administratieve, secretariële, financiële en anderszins ondersteunende taken om de school efficiënt en kosteneffectief te laten functioneren. Zij kunnen helpen bij de werving van studenten, relaties met alumni, financiering, werkzaamheden in commissies waaronder academische raden en kwaliteitsborging.

Administratief medewerker onderwijsinstelling: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Klantendiensten

  Processen en beginselen die betrekking hebben op de klant, opdrachtgever, gebruiker en op persoonlijke diensten; daartoe kunnen procedures behoren voor het evalueren van de tevredenheid van klanten of gebruikers.

 • Onderwijsadministratie

  De processen met betrekking tot de administratieve gebieden van een onderwijsinstelling, haar directeur, werknemers en studenten.

 • Begrotingsbeginselen

  Beginselen voor de raming en planning van prognoses voor de bedrijfsactiviteiten, opstellen van regelmatige begroting en verslagen.

 • Kantoorsoftware

  De kenmerken en werking van softwareprogramma's voor kantoortaken zoals tekstverwerking, spreadsheets, presentatie, e-mail en database.

 • Elektronische communicatie

  Datacommunicatie via digitale middelen zoals computers, telefoon of e-mail.

Vaardigheden

 • Gegevens van financiële transacties bijhouden

  Alle financiële transacties die in het kader van de dagelijkse activiteiten van een bedrijf worden verricht, bundelen en in de respectievelijke boekhouding opnemen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Administratie van een onderwijsinstelling beheren

  Het beheren van meerdere activiteiten van een school, een universiteit of een andere onderwijsinstelling, zoals dagelijkse administratieve handelingen.

 • Begroting van een school beheren

  Kostenraming en begrotingsplanning uitvoeren van een onderwijsinstelling of school. De begroting van de school en de kosten en uitgaven monitoren. Verslag uitbrengen over de begroting.

 • Telefonisch communiceren

  Telefonisch contact verzorgen door tijdig, professioneel en beleefd oproepen uit te voeren en te beantwoorden.

 • Financiële transacties verwerken

  Beheren van valuta's, financiële omwisselingsactiviteiten, deposito's en bedrijfs- en voucherbetalingen. Voorbereiden van uw gastenaccounts en deze beheren en contante betalingen of betalingen met creditcard en pinpas incasseren.

 • Financiële transacties traceren

  Het observeren, volgen en analyseren van financiële transacties in ondernemingen of bij banken. De geldigheid van de transactie vaststellen en controleren op verdachte transacties of transacties met een hoog risico om wanbeheer te voorkomen.

Optionele kennis en vaardigheden

procedures in het lager onderwijs interne communicatiesystemen onderhouden post bezorgen begrotingen evalueren financieel beheer verschillende communicatiekanalen gebruiken administratieve taken uitvoeren financiële steunprogramma's voor studenten boekhoudkundige technieken boekhouding kantoorsystemen gebruiken contractadministratie bijhouden post afhandelen kantoorfaciliteitensystemen beheren samenwerken met onderwijsdeskundigen informatie over schooldiensten geven kleuterschoolprocedures procedures in het secundair onderwijs ondersteuningsnetwerk van de student raadplegen informatie over de financiering van onderwijs geven

Source: Sisyphus ODB