Beroep admiraal

Admiraals zien erop toe dat marineschepen klaar zijn voor opname in operaties en worden onderhouden in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Zij houden ook toezicht op het personeel van de zeemacht en zijn verantwoordelijk voor de activiteiten van de maritieme dienst.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Militaire code

  De bij specifieke inlichtingen- of militaire organisaties en -operaties gebruikte codetaal en het gebruik en de ontcijfering daarvan.

 • Marineoperaties

  De operationele procedures en voorschriften van marineorganisaties, op de basis en op schepen tijdens missies.

Vaardigheden

 • Navolging van beleid garanderen

  Ervoor zorgen dat de wetgeving en bedrijfsprocedures met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk en in openbare ruimten te allen tijde worden nageleefd. Bewust maken en de naleving garanderen van alle beleidsregels van het bedrijf met betrekking tot gezondheid en veiligheid en gelijke kansen op de werkplek. Alle andere redelijkerwijs te verrichten werkzaamheden uitvoeren.

 • Mensenrechten verdedigen

  De mensenrechten ten aanzien van en tussen collega’s beschermen en ook de burgerbevolking waarmee men in contact is.

 • Procedures voor marineoperaties toepassen

  De procedures toepassen die gelden voor marineoperaties in de basis of tijdens zendingen aan boord van schepen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de operaties in overeenstemming zijn met de scheepvaartregelgeving.

 • Exploitatie van schepen analyseren

  Een momentopname maken van de activiteiten van het schip en de wijze waarop de systemen worden geëxploiteerd en onderhouden. Verstrekken van informatie voor maatregelen die kunnen worden genomen om de prestaties te verbeteren of om zwakke punten te corrigeren.

 • Toezicht houden op bemanning

  Toezicht houden op het gedrag van de werknemers en dit observeren.

 • Militaire tactieken bedenken

  De strategische en tactische aspecten van een militaire operatie ontwerpen, rekening houdend met de beschikbare middelen en taken aan de verschillende troepen toewijzen, en toezicht houden op het gebruik van wapens en andere gevechtsuitrusting.

 • Scheepsvloot beheren

  Een vloot van een bedrijf beheren; weet hebben van de exacte vlootcapaciteit, onderhoudsvereisten en vereiste/aangehouden officiële vergunningen.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

Optionele kennis en vaardigheden

organisatorische beleidslijnen vaststellen verantwoordelijkheid nemen voor het behoud van een veilige scheepsomgeving zorgen voor de veiligheid van vaartuigen operationele communicatie onderhouden administratieve systemen beheren bemanning van een schip coördineren vaartuigen inspecteren militaire troepen bevelen leiding geven aan personeel wettelijke vereisten inzake schepen militaire gevechtstechnieken inzet van troepen beheren scheepsdocumentatie controleren zorgen voor informatiebeveiliging militaire wapens budgetten beheren marinepersoneel opleiden

Source: Sisyphus ODB