Beroep advertentieassistent

Advertentieassistenten bieden ondersteuning bij alle activiteiten die worden uitgevoerd in reclameafdelingen of reclamebureaus. Zij zorgen ervoor dat de administratieve activiteiten worden behandeld en opgelost. Zij communiceren met het personeel van de reclameafdeling en met externe klanten. Bovendien hebben zij inzicht in de operaties in de reclame om te helpen bij de pragmatische uitvoering van plannen en taken die worden gedaan door managers en consultants, en om te worden betrokken bij het creëren van inhoud voor het gebruik, zowel online als in gedrukte vorm.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Reclametechnieken

  De communicatiestrategieën die bedoeld zijn om een publiek te bereiken of aan te moedigen, en de verschillende media die worden gebruikt om dit doel te bereiken.

Vaardigheden

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Contacten onderhouden met reclamebureaus

  Communiceren en samenwerken met reclamebureaus bij het doorgeven van de doelstellingen en specificaties van het marketingplan. Contact opnemen voor de ontwikkeling van een reclame- en promotiecampagne die het doel van het marketingplan vertegenwoordigt.

 • Documenten archiveren

  Een bestandssysteem opmaken. Een documentcatalogus schrijven. Documenten enz., labelen

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Creatieve ideeën ontwikkelen

  Ontwikkelen van nieuwe artistieke concepten en creatieve ideeën.

 • Bedrijfsonderzoek voeren

  Zoeken en verzamelen van informatie die relevant is voor de ontwikkeling van ondernemingen op verschillende gebieden, gaande van juridische, boekhoudkundige en financiële aard tot commerciële aangelegenheden.

 • IT-instrumenten gebruiken

  Toepassing van computers, computernetwerken en andere informatietechnologieën en -apparatuur voor het opslaan, ophalen, verzenden en manipuleren van gegevens, in de context van een bedrijf of onderneming.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Managers ondersteunen

  Ondersteuning en oplossingen bieden aan managers en bestuurders met betrekking tot hun zakelijke behoeften en verzoeken om de bedrijfsvoering of de dagelijkse werkzaamheden van een bedrijfseenheid.

Optionele kennis en vaardigheden

geschreven inhoud aanbieden reclamecampagnes coördineren titel voor inhoud creëren soorten media mediaplannen opstellen mediaplanning marktonderzoek uitvoeren budgetten beheren mediastrategie ontwikkelen onderzoek naar mediakanalen uitvoeren mediaschema's opstellen indeling van advertenties beoordelen computergraphics ontwerpen onderzoekcijfers van de mediasector volgen strategie voor contentmarketing reclameboodschappen maken samenwerken bij de ontwikkeling van marketingstrategieën reclamecampagnes evalueren marketingstrategieën implementeren

Source: Sisyphus ODB