Beroep Adviseur administratieve organisatie

Een adviseur administratieve organisatie geeft advies aan organisaties over de bedrijfsorganisatie. Hiervoor observeert, analyseert en evalueert een adviseur administratieve organisatie de gang van zaken in de dagelijkse praktijk op alle niveaus. Hij/zij adviseert de inrichting van bijvoorbeeld informatiestromen of de organisatiestructuur. Een adviseur administratieve organisatie rapporteert zijn/haar bevindingen in rapportage. Hij/zij begeleidt de opdrachtgever bij de veranderprocessen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken adviseur administratieve organisatie

 • Adviseren van organisaties over bedrijfsorganisatie, zoals de personeelsstructuur.
 • Observeren, analyseren en evalueren van dagelijkse praktijk op alle niveaus in de organisatie.
 • Beschrijven van bevindingen in rapportages.
 • Ondersteunen van de opdrachtgever bij het doorvoeren van veranderingen op basis van het advies.

Gerelateerde beroepen nationale overheidsdienst

 • Beleidsadviseur
 • Bestuurder publieke organisatie
 • Diplomatiek vertegenwoordiger
 • Hogere overheidsfunctionaris
 • Inspecteur staatseigendommen
 • Juridisch beleidsambtenaar, anders
 • Lid Tweede of Eerste Kamer, wetgever
 • Overheidsfunctionaris belastingen of accijnzen
 • Overheidsfunctionaris vergunningen
 • Politicoloog

Source: Sisyphus ODB