Beroep Adviseur arbeidsverhoudingen

Een adviseur arbeidsverhoudingen geeft advies aan organisaties over de het personeelsbeleid. Hiervoor observeert, analyseert en evalueert een adviseur arbeidsverhoudingen de gang van zaken in de dagelijkse praktijk op alle niveaus. Hij/zij adviseert de inrichting van bijvoorbeeld werving, selectie en training van personeel. Een adviseur arbeidsverhoudingen rapporteert zijn/haar bevindingen in rapportage. Hij/zij begeleidt de opdrachtgever bij de veranderprocessen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken adviseur arbeidsverhoudingen

  • Adviseren van organisaties over het personeelsbeleid, zoals de werving en training van personeel of de analyse van beroepen.
  • Observeren, analyseren en evalueren van dagelijkse praktijk op alle niveaus in de organisatie.
  • Beschrijven van bevindingen in rapportages.
  • Ondersteunen van de opdrachtgever bij het doorvoeren van veranderingen op basis van het advies.

Gerelateerde beroepen personeelszaken

  • HR-adviseur
  • Opleidingsfunctionaris personeelsontwikkeling
  • Personeelsadviseur
  • Salaris- of personeelsadministrateur

Source: Sisyphus ODB