Beroep adviseur consumentenrecht

Deze adviseurs ondersteunen consumenten met klachten en verstrekken advies en informatie over hun rechten na de aankoop van producten of diensten. Zij houden toezicht op de naleving van de normen inzake consumentenrechten en helpen de consumenten bij de behandeling van geschillen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Consumentenbescherming

  De huidige wetgeving die van toepassing is op de rechten van consumenten op de markt.

 • Klantendiensten

  Processen en beginselen die betrekking hebben op de klant, opdrachtgever, gebruiker en op persoonlijke diensten; daartoe kunnen procedures behoren voor het evalueren van de tevredenheid van klanten of gebruikers.

 • Consumentenrecht

  Het rechtsgebied dat de relatie regelt tussen consumenten en bedrijven die goederen of diensten leveren, met inbegrip van consumentenbescherming en regelgeving inzake onregelmatige handelspraktijken.

Vaardigheden

 • Belangen van de cliënt beschermen

  De belangen en de behoeften van een cliënt beschermen door de nodige maatregelen te nemen en alle mogelijkheden te onderzoeken, om een gunstig resultaat voor de cliënt te verkrijgen.

 • Conflicten hanteren

  Bemiddelen bij conflicten en gespannen situaties door te handelen tussen partijen, zoals gebruikers van diensten, belangrijke anderen zoals gezinnen, en instellingen, streven naar een overeenkomst, verzoening en oplossen van problemen.

 • Gegevens over interacties met klanten bijhouden

  Bijzonderheden van verzoeken, opmerkingen en klachten van klanten, alsmede de te nemen maatregelen registreren.

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

 • Conflictbeheersing toepassen

  Verantwoordelijkheid nemen voor de behandeling van alle klachten en geschillen, daarbij empathie en begrip tonen teneinde tot een oplossing te komen. Zich volledig bewust zijn van alle protocollen en procedures inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en in staat zijn om een probleem op het gebied van gokken op professionele wijze met volwassenheid en empathie aan te pakken.

 • Naleving van het overheidsbeleid inspecteren

  De publieke en particuliere organisaties inspecteren om te zorgen voor een goede uitvoering en naleving van het overheidsbeleid dat op de organisatie van toepassing is.

 • Communiceren met klanten

  Reageren op en communiceren met klanten op de meest efficiënte en geschikte manier om hen in staat te stellen toegang te krijgen tot de gewenste producten of diensten, of andere hulp die zij nodig kunnen hebben.

 • Advies geven over consumentenrechten

  Consumenten en detailhandelaars en dienstverleners adviseren over de wetgeving inzake consumentenrechten, welke acties consumenten kunnen ondernemen om ervoor te zorgen dat hun rechten worden nageleefd, hoe bedrijven de naleving van de wetgeving inzake consumentenrechten kunnen verbeteren en hoe geschillen correct kunnen worden behandeld.

 • Vragen beantwoorden

  Reageren op vragen en verzoeken om informatie van andere organisaties en leden van het publiek.

 • Klachten met betrekking tot consumentenbescherming onderzoeken

  Ongelukken, incidenten en klachten onderzoeken; vaststellen of de procedures inzake gezondheid, veiligheid en consumentenbescherming zijn gevolgd.

Optionele kennis en vaardigheden

relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden zorgen voor de toepassing van wetten kwaliteit van diensten beoordelen fraudedetectie contacten onderhouden met lokale overheden taakgegevens bijhouden juridisch advies geven juridische documenten opstellen advies geven over de naleving van het overheidsbeleid juridisch onderzoek verslag doen van testresultaten verantwoord consumptiegedrag promoten ondernemingsrecht verschillende communicatiekanalen gebruiken frauduleuze activiteiten voorkomen

Source: Sisyphus ODB